Linux Dersleri
🎓 Eğitimler 🗃️ Blog 📜 Komut Listesi 🎯 Test 🏷️ Etiketler 💖 Faydalı Kaynaklar 🐧 Hakkında 📮 Geri Bildirim
Mobil Uygulamalar
Image
  Google Play Google Play

Linux Dersleri |

GNU/Linux için Türkçe içerik sağlamak üzere kurulmuş bir platformdur.

bash suspend

suspend Komutu

2 dk. Taylan Özgür Bildik

Mevcut kabuğu askıya almak için suspend komutunu kullanabiliriz. Normal şartlarda, mevcut kabuk üzerinde başlatılmış olan herhangi bir işlemi durdurmak için Ctrl + Z tuşlaması ile ya da kill komutu yardımıyla SIGNSTP sinyalini gönderebiliriz. Fakat mevcut kabuğu bu şekilde askıya almamız mümkün değildir. Bu durum için suspend komutunu kullanırız. Hemen denemek için yeni bir alt kabuk oluşturup bu kabuğu işlem numarası ile askıya almayı deneyelim.

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~]
└─$ bash
┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ps f
  PID TTY   STAT  TIME COMMAND
  9270 pts/0  Ss   0:00 /usr/bin/bash
  9869 pts/0  S   0:00 \_ bash
  9884 pts/0  R+   0:00   \_ ps f

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ kill STP 9869
bash: kill: STP: arguments must be process or job IDs

Gördüğünüz gibi yeni oluşturduğumuz ve üzerinde çalışmakta olduğumuz kabuğu askıya alamadık. Şimdi aynı örneği suspend komutu ile tekrar edelim.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ suspend 

[1]+ Stopped         bash

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~]
└─$ jobs -l
[1]+ 9869 Stopped (signal)    bash

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~]
└─$

Görebildiğiniz gibi suspend komutunun ardından mevcut bash kabuğu askıya alındı ve biz bir önceki ana kabuktan çalışmaya devam ettik. İşte sizler de bu şekilde mevcut kabuğu askıya alıp ana kabuktan işlem yapabilir ve gerektiğinde tekrar kabuk işlemini fg komutu ile ön plana alarak alt kabuktan çalışmaya devam edebilirsiniz.

Gerçek hayattaki kullanımına bir örnek vermemiz gerekirse; örneğin root yetkilerine sahip bir alt kabuk oluşturdunuz ve gerektiğinde root yetkisi dışında bir işlem yapmak için mevcut kabuğu kapatmadan ana kabuğa geçmek istediğinizde kullanabilirsiniz. Bu durumu aşağıdaki çıktıları inceleyerek daha net görebilirsiniz.

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~]
└─$ whoami
taylan

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~]
└─$ sudo bash
[sudo] password for taylan: 
┌──(root㉿linuxdersleri)-[/home/taylan]
└─# whoami
root

┌──(root㉿linuxdersleri)-[/home/taylan]
└─# suspend 

[2]+ Stopped         sudo bash

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~]
└─$ whoami 
taylan

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~]
└─$ fg
sudo bash

┌──(root㉿linuxdersleri)-[/home/taylan]
└─# whoami
root

Ek olarak, oturum açma kabukları yalnızca suspend komutu ile askıya alınamaz. Oturum açma kabuklarını durdurmak için suspend komutunun -f seçeneğini kullanabiliriz.

📮 Hata, eksik ve öneri bildirimlerinizi buradan iletebilirsiniz.

Sayfa İçeriği

Video Eğitim

Linux'u temel seviyede öğrenmek isterseniz, video, doküman, test, alıştırmalar ve soru-cevap imkanları sunan kursa katılabilirsiniz.

Linux üzerinde kullanılan çeşitli komutların açıklamalarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.