Linux Dersleri
🎓 Eğitimler 🗃️ Blog 📜 Komut Listesi 🎯 Test 🏷️ Etiketler 💖 Faydalı Kaynaklar 🐧 Hakkında 📮 Geri Bildirim
Mobil Uygulamalar
Image
  Google Play Google Play

Linux Dersleri |

GNU/Linux için Türkçe içerik sağlamak üzere kurulmuş bir platformdur.

bash break

break Komutu

4 dk. Taylan Özgür Bildik

Bash üzerinde kurulmuş olan döngülerin( “while” “for” “until”) “kırılması” yani sonlandırılması için kullanılır. Örnek olması açısında 0’dan 10’a kadar devam eden bir döngü tanımlayıp, döngü 5’e geldiğinde break komutu ile sonlandırılmasını sağlayalım.

sayi=0
while [ $sayi -lt 10 ]
  do
      echo $sayi
      if [[ $sayi -eq 5 ]] 
          then
              break
          else
              sayi=$(( $sayi + 1 ))
      fi
  done
taylan@linuxdersleri:~$ bash betik.sh 
0
1
2
3
4
5
taylan@linuxdersleri:~$

Görebildiğiniz gibi normal şartlarda döngü 10’a kadar devam edecekken, 5’e geldiğinde break komutu sayesinde sonlandırılmış oldu.

Bu basit örnek diğer döngüler için de kurulabilir ve aynı şekilde break komutu diğer döngüler üzerinde de sonlandırma görevini yerine getirebilir. Ayrıca break komutu iç içe döngülerin olduğu durumda argüman alarak, çoklu döngülerin sonlandırılmasını da sağlayabilir. Örnek olması için iç içe iki for döngüsü tanımlayalım. Döngülerden ilki 1 2 ve 3 değerlerini sırasıyla döndürürken her döngü esnasında içinde bulunan ikinci döngüyü çalıştırsın. İkinci döngü de 0 5 10 15 sayılarını döndürsün. Bu sayede iç içe döngü ile her iki döngünün oluşturduğu kombinasyonu görebiliriz.

for sayi1 in 1 2 3 
do
    for sayi2 in 0 5 10 15
    do
            echo "ilk döngü:$sayi1 ikinci döngü:$sayi2"
    done
done
taylan@linuxdersleri:~$ bash bet.sh 
ilk döngü:1 ikinci döngü:0
ilk döngü:1 ikinci döngü:5
ilk döngü:1 ikinci döngü:10
ilk döngü:1 ikinci döngü:15
ilk döngü:2 ikinci döngü:0
ilk döngü:2 ikinci döngü:5
ilk döngü:2 ikinci döngü:10
ilk döngü:2 ikinci döngü:15
ilk döngü:3 ikinci döngü:0
ilk döngü:3 ikinci döngü:5
ilk döngü:3 ikinci döngü:10
ilk döngü:3 ikinci döngü:15
taylan@linuxdersleri:~$

İç içe döngümüzü kurup nasıl çalıştığını öğrendiğimize göre şimdi de bu iki döngüyü tek seferde kırmayı deneyelim. İç içe olan iki adet döngüyü kıracağımız için break komutuna parametre olarak 2 değerini vererek, en içteki döngüye komutumuzu yazmamız gerekiyor.

Denemek için birinci döngü 2 sayısına ulaştığında her iki döngüyü de kırmayı deneyelim.

for sayi1 in 1 2 3 
do
    for sayi2 in 0 5 10 15
    do
        if [ $sayi1 -eq 2 -a $sayi2 -eq 5 ]
        then
            break 2
        else
            echo "ilk döngü:$sayi1 ikinci döngü:$sayi2"
        fi
    done
done
taylan@linuxdersleri:~$ bash don.sh 
ilk döngü:1 ikinci döngü:0
ilk döngü:1 ikinci döngü:5
ilk döngü:1 ikinci döngü:10
ilk döngü:1 ikinci döngü:15
ilk döngü:2 ikinci döngü:0
taylan@linuxdersleri:~$

Çıktılarından da görülebileceği gibi ilk döngü “2” rakamına ulaştığında her iki döngü de birden sonlandırılmış oldu. Testi devam ettirmek için break komutunun yanındaki 2 argümanını kaldırıp kodumuzu tekrar çalıştıralım.

for sayi1 in 1 2 3 
do
    for sayi2 in 0 5 10 15
    do
        if [ $sayi1 -eq 2 -a $sayi2 -eq 5 ]
        then
            break
        else
            echo "ilk döngü:$sayi1 ikinci döngü:$sayi2"
        fi
    done
done
taylan@linuxdersleri:~$ bash don.sh 
ilk döngü:1 ikinci döngü:0
ilk döngü:1 ikinci döngü:5
ilk döngü:1 ikinci döngü:10
ilk döngü:1 ikinci döngü:15
ilk döngü:2 ikinci döngü:0
ilk döngü:3 ikinci döngü:0
ilk döngü:3 ikinci döngü:5
ilk döngü:3 ikinci döngü:10
ilk döngü:3 ikinci döngü:15
taylan@linuxdersleri:~$

Çıktıları dikkatlice incelediğimizde, if kuralı içerisinde belirtilmiş olan sayi1 değişkeninin 2 olduğu döngüde yalnızca iç döngünün sonlandırıldığını görebiliyoruz. Çünkü break komutu argüman almadığı için yalnızca bulunduğu döngüyü sonlandırabildi. Neticede ilk döngü sonlandırılmadan devam ettiği için 3. adıma geçti ve if koşulundaki sayi1 değişkeninin “2” olduğunda yaşanacak sonlandırma durumuna maruz kalmadı. Böylece çıktıda görmüş olduğumuz şekilde döngü sonucumuz ortaya çıkmış oldu. Eğer buradaki açıklamayı anlayamadıysanız lütfen çıktıları daha dikkatlice ve biraz kendi uygulamanız üzerinden gözlemleyin. Burada break komutuna argüman olarak belirtilmiş olan sayılar, break komutunun bulunduğu döngüden dışarı doğru kaç döngüyü sonlandırması gerektiğini belirtmek için kullanılıyor.

📮 Hata, eksik ve öneri bildirimlerinizi buradan iletebilirsiniz.

Sayfa İçeriği

Video Eğitim

Linux'u temel seviyede öğrenmek isterseniz, video, doküman, test, alıştırmalar ve soru-cevap imkanları sunan kursa katılabilirsiniz.

Linux üzerinde kullanılan çeşitli komutların açıklamalarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.