Linux Dersleri
🎓 Eğitimler 🗃️ Blog 📜 Komut Listesi 🎯 Test 🏷️ Etiketler 💖 Faydalı Kaynaklar 🐧 Hakkında 📮 Geri Bildirim
Mobil Uygulamalar
Image
  Google Play Google Play

Linux Dersleri |

GNU/Linux için Türkçe içerik sağlamak üzere kurulmuş bir platformdur.

bash pwd

pwd Komutu

2 dk. Taylan Özgür Bildik

pwd, “print working directory” yani “mevcut dizini yazdır” ifadesinden gelen bir komuttur. Çalışmakta olduğumuz mevcut dizinin ismini öğrenmemizi sağlar. Eğer pwd komutunun ardından hiç bir argüman girilmezse, bulunduğumuz dizinin ismi bastırılır.

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~]
└─$ pwd
/home/taylan

pwd komutunun iki seçeneği bulunuyor;

L seçeneği;

pwd komutunun -L seçeneği, sembolik linklerin(symbolic links) orijinal kaynağını takip etmeden, doğrudan bulunduğunuz fiziksel dizini göstermek için kullanılır.

Bir sembolik link(symbolic link), bir dosyanın veya dizinin başka bir dosya veya dizine referans vermesini sağlar. Bu sebeple, biz sembolik link olan bir klasörde çalışırken aslında orijinal dizinin içeriğine farklı bir dizinden erişmiş oluruz.

Sembolik dizinde iken pwd ya da pwd -L komutunu girecek olursak, mevcut sembolik link klasörünün tam dizin adresi bastırılacaktır. Denemek için öncelikle sembolik bir klasör oluşturalım.

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~]
└─$ ln -s ~/Desktop/ ~/Documents/masaustu

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~]
└─$ ls -dl ~/Desktop/                                          
drwxr-xr-x 7 taylan taylan 4096 Aug 27 08:14 /home/taylan/Desktop/

Ben kendi ev dizinim altındaki “Desktop” klasörüne sembolik olarak bağlı olan “Documents” dizini altında “masaustu” isimli bir klasör oluşturdum. Şimdi bu sembolik klasöre geçiş yapıp pwd ve pwd -L komutunu girelim.

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~]
└─$ cd ~/Documents/masaustu

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~/Documents/masaustu]
└─$ pwd                                                 
/home/taylan/Documents/masaustu

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~/Documents/masaustu]
└─$ pwd -L                                               
/home/taylan/Documents/masaustu

Gördüğünüz gibi pwd komutu varsayılan olarak -L seçeneğini kullandığı için pwd ve pwd -L komutun çıktılarında mevcut bulunduğumuz sembolik dizinin tam adresi bastırıldı.

P seçeneği;

Eğer sembolik bağlantı ile oluşturulmuş bir dizindeysek ve bu dizinin bağlı olduğu gerçek dizini çıkıtı olarak almak istersek -P seçeneğini kullanabiliriz.

Her iki seçeneğin de kullanımını aşağıdaki çıktıya bakarak kavrayabilirsiniz.

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~/Documents/masaustu]
└─$ pwd                                                 
/home/taylan/Documents/masaustu

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~/Documents/masaustu]
└─$ pwd -L
/home/taylan/Documents/masaustu

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~/Documents/masaustu]
└─$ pwd -P                                               
/home/taylan/Desktop

Bonus

Benzer şekilde kabuk mevcut dizinin değerini PWD değişkeninde tuttuğu için pwd komutu yerine $PWD değişkenine de başvurabiliriz.

┌──(taylan㉿linuxdersler)-[~/Documents/masaustu]
└─$ echo $PWD
/home/taylan/Documents/masaustu

Gördüğünüz gibi sembolik dizin içinde kullandığımızda pwd komutunun varsayılan davranışında olduğu gibi sembolik klasörün tam dizinini bastırılıyor. Özellikle kabuk programlamada PWD değişkeninin kullanıldığı örneklerle karşılaşabilirsiniz.

Ayrıca PWD değişkeninin bulunduğumuz mevcut dizin adresini vermesinin yanı sıra OLDPWD değişkeni de bir önceki dizinin bilgisini bizlere sunar. Zaten pek çok komutta bu değişkenler sayesinde mevcut ve önceki dizin hakkında bilgi sahibi olur.

📮 Hata, eksik ve öneri bildirimlerinizi buradan iletebilirsiniz.

Video Eğitim

Linux'u temel seviyede öğrenmek isterseniz, video, doküman, test, alıştırmalar ve soru-cevap imkanları sunan kursa katılabilirsiniz.

Linux üzerinde kullanılan çeşitli komutların açıklamalarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.