Linux Dersleri
🎓 Eğitimler 🗃️ Blog 📜 Komut Listesi 🎯 Test 🏷️ Etiketler 💖 Faydalı Kaynaklar 🐧 Hakkında 📮 Geri Bildirim
Mobil Uygulamalar
Image
  Google Play Google Play

Linux Dersleri |

GNU/Linux için Türkçe içerik sağlamak üzere kurulmuş bir platformdur.

bash

false ve true Komutları

1 dk. Taylan Özgür Bildik

false komutu bash kabuğu içerisinde yerleşik olarak tanımlı olan komuttur. Temelde “yanlış”, “başarısızlık” anlamına gelen “1” çıkış kodunu döndürmekten başka hiçbir şey yapmaz. Bash programlama yaparken başarısız bir komutun gerekli olduğu durumlarda bir yer tutucu olarak kullanılabilir.

Denemek için kullanıcıdan 5 sayısından büyük bir tam sayı girmesini isteyelim, eğer 5 sayısından küçük girerse de false komutu yardımıyla “1” çıkış kodunu döndürmesini sağlayalım.

read -p "Lütfen pozitif bir tam sayı girin:" sayi
if [[ $sayi -gt 5 ]]
    then
        echo "Girdiğiniz sayı:$sayi uygundur."
    else
        echo "Girdiğiniz sayı:$sayi uygun değil !"
        false
fi

Şimdi hem 5’ten büyük hem de küçük sayılar girip, echo $? komutu ile çıkış durumlarını kontrol edelim.

taylan@linuxdersleri:~$ bash betik.sh 
Lütfen pozitif bir tam sayı girin:10
Girdiğiniz sayı:10 uygundur.
taylan@linuxdersleri:~$ echo $?
0
taylan@linuxdersleri:~$ bash betik.sh 
Lütfen pozitif bir tam sayı girin:-10
Girdiğiniz sayı:-10 uygun değil !
taylan@linuxdersleri:~$ echo $?
1
taylan@linuxdersleri:~$

Aldığımız hata çıktılarına bakarak, false komutunun hatalı anlamında olan “1” çıkış değerini döndürdüğünü teyit edebiliyoruz. Daha farklı örnekler vermek de mümkün fakat temelde false komutunun görevi “1” değerini döndürmektir. Benzer şekilde true komutu da “0” çıkış değerini döndürerek aynı işlemin tersini yapar. Denemek için aynı örneği true komutunu kullanarak tekrar edebilirsiniz.

Özetle olumsuz bir durum oluşturmak ya da temsil etmek için false komutunu, olumlu bir durum oluşturmak ya da temsil etmek içinse true komutunu kullanıyoruz.

📮 Hata, eksik ve öneri bildirimlerinizi buradan iletebilirsiniz.

Sayfa İçeriği

Video Eğitim

Linux'u temel seviyede öğrenmek isterseniz, video, doküman, test, alıştırmalar ve soru-cevap imkanları sunan kursa katılabilirsiniz.

Linux üzerinde kullanılan çeşitli komutların açıklamalarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.