1.Doküman

Girizgah: Linux Nedir

Konu Etiketleri

Linux , çekirdek , linus torvalds , gnu , gpl , unix, dağıtım, açık kaynak..

2.Doküman

Çalışma Ortamı

Konu Etiketleri

usb persistence , live usb , kurulum metodları , sanal linux , vps..

3.Doküman

Komut Satırı

Konu Etiketleri

kernel , komut satırı , shell , bash , terminal..

4.Doküman

Kısayollar

Konu Etiketleri

kısayollar , terminal kısayolları , sistem kısayolları..

5.Doküman

Yardım Alma

Konu Etiketleri

yardım alma , help , man , manuel , whatis , apropos

6.Doküman

Bilgi Alma

Konu Etiketleri

bilgi alma , uname , hostname , lsb_release , whoami..

7.Doküman

Dosya Sistemi

Konu Etiketleri

dosya sistemi , hiyerarşi , kök dizin , ana dizin..

8.Doküman

Dizinler Hakkında

Konu Etiketleri

pwd , cd , ls , dizin oluşturma , dizin silme , mkdir , rm

9.Doküman

Dosya İşlemleri

Konu Etiketleri

touch , cat , tac , rev , echo , more , less..

10.Doküman

Dosya Arşivleme

Konu Etiketleri

tar , gzip , bzip2 , zcat , zgrep , bzcat, bzgrep..

11.Doküman

Erişim Yetkileri

Konu Etiketleri

yetkilendirme , chmod , chattr, okuma, yazma, çalıştırma

12.Doküman

Kullanıcı İşlemleri

Konu Etiketleri

grup yönetimi , id , groupadd , kullanıcı yönetimi..

13.Doküman

Süreçler

Konu Etiketleri

process , süreçler , ps , pstree , top , pgrep..

14.Doküman

Disk İşlemleri

Konu Etiketleri

fdisk , primary partition , extended partition..

15.Doküman

Çalışma Seviyeleri

Konu Etiketleri

runlevels , halt , shutdown , service

16.Doküman

Sembolik-Katı Link

Konu Etiketleri

sembolik link , katı link , inode..

17.Doküman

Kurulum-Güncelleme

Konu Etiketleri

güncelleme , apt-cache , apt-get..

18.Doküman

Joker Karakterler

Konu Etiketleri

wildcard , joker Karakter , globbing

19.Doküman

Ağ Komutları

Konu Etiketleri

ağ komutları , network , ifconfig..

20.Doküman

Vim Editörü

Konu Etiketleri

vi , vim , gvim , editor

21.Doküman

Dosya İndirmek

Konu Etiketleri

wget , konsoldan dosya indirmek..

22.Doküman

Görev Zamanlama

Konu Etiketleri

zamanlanmış görevler , cron , crontab

23.Doküman

Log Kayıtları

Konu Etiketleri

log kayıtları , log , dmesg , last

24.Doküman

Arayüz Özelleştirme

Konu Etiketleri

arayüz özelleştirme , tema değişimi..