Linux Dersleri
🎓 Eğitimler 🗃️ Blog 📜 Komut Listesi 🎯 Test 🏷️ Etiketler 💖 Faydalı Kaynaklar 🐧 Hakkında 📮 Geri Bildirim
Mobil Uygulamalar
Image
  Google Play Google Play

Linux Dersleri |

GNU/Linux için Türkçe içerik sağlamak üzere kurulmuş bir platformdur.

network IP

Linux Komut Satırı ile IP Öğrenme

1 dk. Taylan Özgür Bildik

Cihazlarımızın “local” ve “public” olmak üzere temelde 2 tür ip adresi bulunur. Lokal ip adresimiz, lokal ağımızdaki iletişim için kullanılırken, public ip adresimiz “internet” yani genel ağ üzerinde geçerli olan benzersiz bir ip adresidir. Bu konu hakkında daha fazla detay için buraya göz atabilirsiniz. Ayrıca temel network bilgisi için tüm seriyi tamamlamanızı da tavsiye edebilirim.

local-public-ip

Local IP Adresini Öğrenmek

Eğer “local” ağınızdaki ip adresinizi öğrenmek isterseniz ip a komutunu kullanabilirsiniz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host 
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
  link/ether 08:00:27:95:bd:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
    valid_lft 86240sec preferred_lft 86240sec
  inet6 fe80::5614:84da:7a62:e798/64 scope link noprefixroute 
    valid_lft forever preferred_lft forever

Ben ethernet yani kablo ile internete bağlı olduğum için “eth0” arayüzündeki “inet” olarak belirtilmiş olan 10.0.2.15/24 adresi benim local ağımdaki ip adresimdir.

Public IP Adresini Öğrenmek

Eğer “public” yani dış ağdaki benzersiz ip adresinizi öğrenmek isterseniz, bunun için hizmet sunan bazı servislere curl aracı yardımıyla sorgu gönderebilirsiniz. Bazı örnekler aşağıdaki gibidir:

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ curl ifconfig.me
151.126.45.155
┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ curl ifconfig.co
151.126.45.155

Gördüğünüz gibi yanıt olarak doğrudan mevcut makinenin public ip adresi konsola bastırıldı.

Esasen “local” ve “public” ip adresini öğrenmek için pek çok farklı yaklaşım olsa da, pratiklik açısından burada bahsedilen temel yaklaşımlar yeterli olacaktır.

📮 Hata, eksik ve öneri bildirimlerinizi buradan iletebilirsiniz.

Video Eğitim

Linux'u temel seviyede öğrenmek isterseniz, video, doküman, test, alıştırmalar ve soru-cevap imkanları sunan kursa katılabilirsiniz.