Linux Dersleri
🎓 Eğitimler 🗃️ Blog 📜 Komut Listesi 🎯 Test 🏷️ Etiketler 💖 Faydalı Kaynaklar 🐧 Hakkında 📮 Geri Bildirim
Mobil Uygulamalar
Image
  Google Play Google Play

Linux Dersleri |

GNU/Linux için Türkçe içerik sağlamak üzere kurulmuş bir platformdur.

İşlem Yönetimi

jobs fg bg top ps kill killall pgrep

Temel Linux Eğitimi

18. Ders 54 dk. Taylan Özgür Bildik

Bu bölümde “process” olarak geçen “işlem” kavramının anlaşılması ve yönetilebilmesi üzerinde duracağız. Öncelikle isim tanımı ile başlayacak olursak. Kimi zaman “process” terimi için Türkçe olarak “süreç” ifadesi hatta doğrudan “proses” kullanılsa da, terimin yapısı gereği Türkçe “işlem” ifadesi daha doğru bir tanımlama olacaktır. Ben de anlatımlar sırasında “process” kavramı için “işlem” ifadesini kullanıyor olacağım. Bu açıklamayı, harici Türkçe kaynaklara göz attığınızda “işlem” yerine “süreç” ya da “proses” ifadeleriyle karşılaşmanız halinde herhangi bir karışıklık yaşamamanız için kısaca dile getirmek istedim.

ℹ️ Buradaki anlatımları yalnızca temel sistem yönetimi kapsamında ele alıyor olacağız. Daha fazla detay için elbette işletim sistemi özelinde harici kaynaklara(işletim sistemi nasıl çalışır? işletim sistemi nasıl programlanır ? vb.) kaynaklara göz atabilirsiniz.

İşlem(Process) Nedir?

Oldukça genel bir tanımla, söz konusu işletim sistemleri olduğunda; diskimiz üzerinde mevcut bulunan ve sistemin çalıştırabileceği yapıda olan her türlü programın öncelikle RAM yani hafızaya yüklenmesi ve oradan da sırası geldiğinde CPU yani işlemci üzerinde işlenmesine bütüncül olarak “process” yani “işlem” diyoruz.

process.webp

Buradaki açıklama son derece yüzeysel fakat bulunduğumuz noktada temel işlem yönetimi için daha fazla bilgiye henüz gerek yok.

Kullandığımız araçlar, komutlar sistem üzerinde “işlem” olarak var oldukları için sistemi yönetebilmek için işlemleri de yönetebiliyor olmamız şart.

İşlem yönetimini de, kabuğun başlattığı ve sistem genelinde kabuktan bağımsız başlatılmış olan işlemlerin yönetimi olarak ikiye ayırabiliriz. Öncelikle kabuğun başlattığı işlemleri ele alacak olursak:

Kabuk başlatabileceği iki tür işlem vardır.

 • Ön Planda(Foreground) Çalışanlar: Çalışmak için kullanıcı(konsol vasıtası ile) etkileşimine ihtiyacı olan işlemlerdir.
 • Arka Planda(Background) Çalışanlar: Kullanıcı etkileşimi olmaksızın arka planda otomatik olarak işlerini yürüten işlemlerdir.

Bash Kabuğunda İşlem Başlatmak

Anlatımın başında da belirttiğimiz gibi arka planda ve ön planda çalışan olmak üzere iki tür işlem mevcuttur.

Ön plandaki(foreground) işlemler terminal araçlarına bağımlı olan işlemlerdir. Bu işlemlerin durdurulması, devam ettirilmesi veya sonlandırılması gibi işlemler için bu işlemlerin başlatıldıkları kabuğa ve konsola ihtiyaçları vardır. Bu sebeple ön planda çalışan işlem sınıfındadırlar.

Arka plandaki(background) işlemler terminal aracından bağımsızdır. Yönetimi(durdurulması, devam ettirilmesi, sonlandırılması vb..) için işlemi başlatan konsola veya kabuğa yani kullanıcı etkileşimine ihtiyaç duymadan arka planda işlerini yerine getirirler.

Ön Plandaki İşlemler

Örneğin konsola firefox komutunu girecek olursak mevcut kabuk, firefox aracını bulup çalıştıracaktır.

firefox.webp

Fakat firefox aracı açık olduğu sürece “firefox” komutunu girmiş olduğumuz konsola yani bu kabuğa yeni herhangi bir komut giremeyiz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ firefox
[GFX1-]: Unrecognized feature VIDEO_OVERLAY
ls
echo "deneme"

Çünkü firefox aracı mevcut konsola bağlı ve bizim konsoldan etkileşim kurabileceğimiz şekilde ön planda başlatılan bir işlemdir. Bu sayede ben bu aracı durdurma kapatma gibi işlemleri bu konsol üzerinden gerçekleştirebilirim. Örneğin kapatmak için konsola Ctrl + C tuşlamasını yapabilirim.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ firefox
[GFX1-]: Unrecognized feature VIDEO_OVERLAY
ls
echo "deneme"
^CExiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.
Exiting due to channel error.

Üstelik ön plandaki işlemler grafiksel arayüze sahip olmak zorunda da değil. Örneğin cat > deneme komutunu girdiğimizde mevcut konsol, cat aracının “deneme” isimli dosyaya veri yazması için işlemi beklemeye başlıyor. Yani konsol sayesinde cat aracı ile etkileşimde bulunuyoruz. Bu noktada mevcut konsola başka bir komut girmemiz mümkün değil.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ cat > deneme
bu 
bir 
deneme
echo deneme
ls

Ben Ctrl + D tuşlaması ile veri girişini sonlandırana kadar cat işlemi ön planda bu konsol üzerinden benden etkileşim bekliyor olacak. İşte bu da ön planda çalışan ve kullanıcı etkileşimine ihtiyaç duyan işleme bir diğer örnektir.

Arka Plan İşlemleri

Arka plan işlemleri sistem tarafından başlatılabileceği gibi kabuğumuz üzerinden başlatmamız da mümkündür. Örneğin ben firefox aracını arka planda başlatmak ve mevcut konsolu meşgul etmesini önlemek istersem bash kabuğuna firefox & komutunu girebilirim.

firefox-bg.webp

Başlatılan firefox işleminin pid yani işlem numarası konsola bastırıldı ve aracım açıldı. Burada bahsi geçen pid yani işlem numarası ileride kullanacağımız benzersiz bir değer. Şimdilik bu değere takılmayın. Firefox aracı arka planda açıldığı için bu aracı açan konsol bu işlem ile meşgul değil. Bu sebeple konsola yeni komutlar girmemiz mümkün.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ firefox &
[1] 9830

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ [GFX1-]: Unrecognized feature VIDEO_OVERLAY
└─$ ls
'bu bir deneme metnidir'  Desktop    Music    test
 deneme          Documents   Pictures  testfile.sh
 deneme-kati        Downloads   Public   testfolder
 deneme-sembolik      isimler.txt  Templates  Videos

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ echo "deneme"
deneme

Bash kabuğu üzerinde bir işlemi arka planda başlatmak bu kadar kolay. Bizim başlattığımız arka plandaki işlemler dışında zaten sistem üzerindeki neredeyse tüm işlemler arka plandadır. Yani çalışmaları için doğrudan her zaman bizim etkileşimimize ihtiyaçları yoktur. Çalışır ve görevlerini yerine getirirler.

İş Kontrolü | Job Control

Eğer kabuk aracılığı ile bir işlem başlatıldıysa bu işlemi yine bu kabuk üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bunun için bash kabuğunda “job control” isimli bir mekanizma mevcut.

İşlemleri Listelemek | jobs

Ben örnek olması için öncelikle firefox & komutu ile mevcut kabuk üzerinden arka planda çalışan bir işlem başlatıyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ firefox &
[1] 12063

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$

Başlatılan işlemin işlem numarası konsola bastırıldı. Bu bilgi dışında eğer başlatılan işlemin durumunu kontrol etmek istersek jobs komutunu girip, mevcut kabuğun kontrolünde olan tüm işlemleri listeleyebiliriz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ jobs
[1]+ Running         firefox &

Mevcut kabuk üzerinden yalnızca firefox aracını arkaplanda çalıştırdığımız bu çıktıyı aldık. Bu çıktının mevcut kabuğa özel olduğunu teyit etmek isterseniz yeni bir konsol açıp bu konsola yani aslında bu yeni kabuğa yine jobs komutunu girebilirsiniz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ jobs

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$

Yeni kabukta bir çıktı almadık, çünkü bu yeni kabuk üzerinden henüz bir işlem başlatmadık. Bu çıktıyla birlikte, kabukların yalnızca kendi başlattıkları işlemleri “job control” mekanizması üzerinden yönetebileceğini de teyit etmiş olduk.

Şimdi tekrar çıktımıza dönecek olursak işlemin başında gördüğümüz “1” numarası, bu işlemin mevcut kabuktaki işlem sırasıdır. Yani işlem numarasından(pid) farklı olarak, mevcut kabuktaki işlemlerin sahip olduğu sıralama sayısıdır. Bu sayede mevcut kabuk üzerinde çok daha az işlem başlatıldığı için bu sayılar üzerinden yönetmek çok daha kolay oluyor.

İşlem numarasından sonra gelen “Running” ifadesi, bu işlemin şu anda çalışmakta olduğunu bildiren durum bilgisidir. Bu bilgiden yola çıkarak işlem hakkında bilgi alabiliyoruz.

Sonda ise, bu işlemin komut bilgisi yani bu işlemin hangi komuta ait olduğu bildiriliyor.

İşlem Kontrolü

Bash kabuğunun kontrolünde olan işlemler, bash için birer “” yani “job” olarak geçiyor. Bunların yönetimi için de birkaç farklı komuta sahibiz.

İşi Ön Plana Almak

Arka plandaki işlemi ön plana almak için “foreground” ifadesinin kısaltmasından gelen fg aracınıı, fg iş-numarası şeklinde kullanabiliyoruz. Arka planda çalışmakta olan firefox işleminin, benim kabuğumdaki iş numarası 1 olduğu için ben fg 1 şeklinde komutumu giriyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ jobs
[1]+ Running         firefox &

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ fg 1
firefox
ls
echo

firefox işlemi ön plana alındığı için kabuğa yeni komutlar veremez olduk çünkü kabuk şu anda yalnızca firefox işlemi ile meşgul. Ön plandaki işlemi durdurmak için Ctrl + Z tuşlaması yapabiliriz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ fg 1
firefox
ls
echo
^Z
[1]+ Stopped         firefox

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ jobs
[1]+ Stopped         firefox

Ctrl + Z ile işlemi durdurduğum için jobs komutunun çıktısında “Stopped” yazıyor. Şu anda firefox işlemi durduğu için firefox aracını kullanamayız. Teyit etmek isterseniz firefox aracını kullanmayı deneyebilirsiniz.

İşi Arka Plana Almak

Başlatılmış olan işlemleri arka plana almak için işlemi durdurduktan sonra “background” ifadesinin kısaltmasından gelen bg iş-numarası şeklinde komutumuzu girebiliriz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ jobs
[1]+ Stopped         firefox

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ bg 1
[1]+ firefox &

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ jobs
[1]+ Running         firefox &

Daha önce durdurmuş olduğumuz işlem, arka plana alınmasıyla birlikte jobs komutunun çıktısından da teyit edebildiğimiz üzere çalışmaya devam ediyor.

İşi Sonlandırmak

Eğer işlemi sonlandırmak istersek “öldürmek” anlamındaki kill % iş-numarası komutunu kullanabiliyoruz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]                        
└─$ jobs                                   
[1]+ Running         firefox &                                                                   
                                       
┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]                        
└─$ kill %1                                 
                                       
┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]                        
└─$ jobs                                                                          
[1]+ Terminated       firefox

jobs komutunun çıktısında, “Terminated” yani “sonlandırılmış” olduğunu teyit edebiliyoruz.

İşlemlerin Durdurulması

Daha önce ele aldık ancak üstünde bir kez daha durmak istiyorum. Çalışmakta olan bir işlemi durdurmak için Ctrl + Z kısayolunu kullanabiliyoruz. İşlem durduktan sonra işlemin arka planda veya ön planda çalışmaya devam etmesi için bg veya fg komutlarını kullanabiliyoruz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ firefox                                                                         
^Z
[1]+ Stopped         firefox

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ jobs                                                                          
[1]+ Stopped         firefox

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ fg 1
firefox
[GFX1-]: Unrecognized feature VIDEO_OVERLAY
^Z
[1]+ Stopped         firefox

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ bg 1                                                                          
[1]+ firefox &

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ jobs                                                                          
[1]+ Running         firefox &

İşin Sahiplikten Çıkarılması

Kabuk, kendi başlatmış olduğu işlemlerin sahibi(owner) konumundadır. Dolayısıyla kabuk kapanırsa ilgili işlem de sonlandırılır. Yani biz mevcut kabuk üzerinde arkaplanda bir işlem başlatmış olsak bile, eğer bu kabuk kapatılırsa ilgili işlem de otomatik olarak sonlandırılıyor.

Eğer kabuğun başlatmış olduğu bir işlemi kabuğun kontrolünden çıkarmak istersek “sahip çıkmamak-reddetmek” anlamına gelen disown komutunu kullanabiliyoruz. Ben test etmek için arka planda firefox aracını başlatıp daha sonra bu aracın kontrolünü bash kabuğundan kaldırmak istiyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ firefox &
[1] 1504

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ jobs
[1]+ Running         firefox &

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ disown %1

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ jobs

Gördüğünüz gibi disown komutunun ardından, jobs komutunun çıktılarında bu işi göremedik. Çünkü bash kabuğu bu işin sahipliğini bırakmış oldu. Artık bu işlemi yönetmek için sistem genelindeki işlemleri yönetmek üzere kullandığımız yaklaşımları uygulamamız gerek.

Çoklu İşlemler Başlatmak

Hazır bash kabuğunda işlem başlatmak ve kontrol etmekten bahsetmişken birden fazla işlemi nasıl başlatabileceğimize de değinelim.

Birden fazla işlemi koşullara bağlı şekilde başlatmak için bash kabuğunun sunduğu birkaç “meta karakter” mevcut.

Mantıksal Operatörler & || && ;

Bash kabuğunun, özellikle programlama yapılırken kullanılan pek çok operatörü bulunuyor. Operatörden kastım özel işlevleri olan yani kabuk için özel anlama sahip olan çeşitli karakterlerdir. İşte mantıksal operatörler de bu özel karakterlerden birkaçıdır. Mantıksal operatörler kullanarak birden fazla işlemin mantıksal durumlara göre çalıştırılmasını sağlayabiliyoruz.

Ya da(veya) Operatörü ( || )

Ya da operatörü yani çift pipe “||” operatörü kullanıldığında, ilk komut başarısız olursa ikinci komut çalıştırılır. Eğer ilk komut başarılı olursa ikinci komut çalıştırılmaz.

Hemen uygulamalı olarak deneyelim. Ben denemek için öncelikle echo bir || echo iki şeklinde yazıyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ echo bir || echo iki
bir

İlk komut başarılı olduğu için ikinci komut çalıştırılmadı dolayısıyla “iki” çıktısını konsolda göremiyoruz. Eğer ilk komut hatalı olsaydı ikinci komut çalıştırılacaktı. Ben denemek için asdf || echo iki komutunu giriyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ asdf || echo iki
Command 'asdf' not found, did you mean:
 command 'sadf' from deb sysstat
 command 'adsf' from deb ruby-adsf
 command 'sdf' from deb sdf
 command 'asdfg' from deb aoeui
Try: sudo apt install <deb name>
iki

İlk komut hatalı olduğu için ilk komuttan sonra bu kez ikinci komut da çalıştırıldı. İşte “ya da” operatörünü kullandığımızda başarılı komut bulunana kadar sırasıyla komutlar çalıştırılıyor. Bir komut başarılı sonuç döndürürse ondan sonrası çalıştırılmıyor. Emin olmak için asdf || xyzt || echo bir || echo iki şeklinde komut girebiliriz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ asdf || xyzt || echo bir || echo iki
Command 'asdf' not found, did you mean:
 command 'asdfg' from deb aoeui
 command 'adsf' from deb ruby-adsf
 command 'sdf' from deb sdf
 command 'sadf' from deb sysstat
Try: sudo apt install <deb name>
xyzt: command not found
bir

İlk iki komut yani ilk iki işlem başarısız olduğu için üçüncü komuta geçildi ve echo bir komutu çalıştırıldı. Ancak üçüncü komut başarılı olduğu için son komut yani echo iki çalıştırılmadı.

Ve Operatörü ( && )

Ve&&” operatöründe ise “ya da” operatörünün tersi şekilde, hatalı komut ile karşılaşılıncaya kadar tüm komutlar sırasıyla çalıştırılır. Diğer bir deyişle, && operatörü kullanıldığında soldaki komut başarılı olursa sağdaki komut çalıştırılır. Ben denemek için echo bir && echo iki && asdf && echo üç şeklinde yazıyorum ve komutu onaylıyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ echo bir && echo iki && asdf && echo üç               
bir
iki
Command 'asdf' not found, did you mean:
 command 'adsf' from deb ruby-adsf
 command 'sadf' from deb sysstat
 command 'asdfg' from deb aoeui
 command 'sdf' from deb sdf
Try: sudo apt install <deb name>

İlk komut başarılı olduğu için ikinci komut çalıştırıldı ve ikinci komut başarılı olduğu için de üçüncü komut çalıştırıldı. Ancak üçüncü komut başarısız olduğu için son komut çalıştırılmadı. Bu “&&” mantık operatörünü, peşi sıra kullandığınız komutlardan bir komutun hata vermesi durumunda devam edilmesini istemediğiniz durumlarda kullanabilirsiniz.

Örneğin güncelleme işlemi için sudo apt update && sudo apt upgrade -y komutunu kullanabiliriz. Bu sayede ilk komut yani repo indexlerini güncelleme işlemi başarılı ise yükseltme işlemi uygulanır. Eğer index bilgileri güncellenmezse zaten paketleri yükseltme işlemi de başarısız olacağı için ilk komut başarılı olmadan ikinci komutun çalışmasının bir önemi yoktur. İşte sizler de tıpkı bu basit örnekte olduğu gibi çalıştırılması için kendisinden önceki komutların başarılı olmasına ihtiyaç duyan komutlarınız için “ve” “&&” operatörünü kullanabilirsiniz.

Komut Ayırıcı ( ; )

Bash kabuğu üzerinde; önceki ya da sonraki komutun çıkış durumundan yani hatalı ya da hatasız olmasından bağımsız olarak, komutların hepsini peş peşe çalıştırmak için noktalı virgül ; karakterini kullanabiliyoruz. Komutlar arasında noktalı virgül ; kullandığımız sürece peşi sıra istediğimiz sayıda komut girip hepsinin soldan sağa doğru sırasıyla çalıştırılmasını sağlayabiliriz. Ben denemek için echo bir ; asdf; echo iki ; xyzt ; echo üç şeklinde komutumu giriyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ echo bir ; asdf; echo iki ; xyzt ; echo üç              
bir
Command 'asdf' not found, did you mean:
 command 'asdfg' from deb aoeui
 command 'sdf' from deb sdf
 command 'adsf' from deb ruby-adsf
 command 'sadf' from deb sysstat
Try: sudo apt install <deb name>
iki
xyzt: command not found
üç

Hatalı da olsa hatasız da olsa tüm komutlar yazıldığı gibi yani soldan sağa doğru sırasıyla çalıştırıldı.

Ayrıca ben hep ayrı ayrı bahsettim ancak mantıksal operatörler ile komut ayırma karakterini bir arada kullanıp özel koşul belirten komut dizesi oluşturabilirsiniz. Örneğim ben yalnızca ilk komut yanlışsa geri kalan tüm komutların çalıştırılması için ilk komutun ardından “ya da” operatörünü kullanabilirim. Bir önceki komutun başına asdf ekliyorum ve || operatörünü kullanıyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ asdf || echo bir ; asdf; echo iki ; xyzt ; echo üç          
Command 'asdf' not found, did you mean:
 command 'asdfg' from deb aoeui
 command 'adsf' from deb ruby-adsf
 command 'sadf' from deb sysstat
 command 'sdf' from deb sdf
Try: sudo apt install <deb name>
bir
Command 'asdf' not found, did you mean:
 command 'sadf' from deb sysstat
 command 'asdfg' from deb aoeui
 command 'sdf' from deb sdf
 command 'adsf' from deb ruby-adsf
Try: sudo apt install <deb name>
iki
xyzt: command not found
üç

İlk komut hatalı olduğu için geri kalan tüm komutlar sırasıyla çalıştırıldı. İlk komutu echo test komutu ile değiştirelim yani ilk komutu başarılı olacak şekilde değiştirelim ve komutu onaylayalım.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ echo test || echo bir ; asdf; echo iki ; xyzt ; echo üç       
test
Command 'asdf' not found, did you mean:
 command 'sdf' from deb sdf
 command 'sadf' from deb sysstat
 command 'asdfg' from deb aoeui
 command 'adsf' from deb ruby-adsf
Try: sudo apt install <deb name>
iki
xyzt: command not found
üç

Şimdi de yalnızca ilk komut(echo test) başarılı olduğu için veya || operatörünün yapısı gereği ikinci komut(echo bir) başarılı da olsa çalıştırılmadı ama ondan sonrakiler noktalı virgül sayesinde yine sırasıyla çalıştırıldı. Peki ama neden böyle oldu ?

Aslında bunun sebebi tüm komutun parça parça işleniyor olması. Yani kabuk ilk olarak ilk koşula baktı ve ilk komut doğru olduğu için “||” operatörü sebebiyle ikinci komutu çalıştırmadı. Ama bu ikinci komuttan sonra başka bir “ya da” operatörü olmadığı için de diğer komutları sırasıyla çalıştırdı. Eğer buradaki komutların hepsini tek bir koşula bağlı kılmak isteseydik yani örneğin ilk komut başarısız olursa diğerlerini çalıştır eğer ilk komut başarılı ise diğer hiç bir komutu çalıştırma demek isteseydik komut gruplama özelliğini kullanabilirdik.

Komut Gruplama

Komutları gruplamak için parantez (komut; komut2) içinde yazabilirsiniz. Önceki örneğimiz üzerinden gidecek olursak, komutları gruplamadığımızda her biri ayrı ayrı ele alınıyor.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ echo test || echo bir ; asdf; echo iki ; xyzt ; echo üç       
test
Command 'asdf' not found, did you mean:
 command 'adsf' from deb ruby-adsf
 command 'sadf' from deb sysstat
 command 'asdfg' from deb aoeui
 command 'sdf' from deb sdf
Try: sudo apt install <deb name>
iki
xyzt: command not found
üç

Eğer gruplayacak olursak, grup içindeki tüm komutlar tek bir koşula bağlanabiliyor.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ echo test || (echo bir ; asdf; echo iki ; xyzt ; echo üç)      
test

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ asdf || (echo bir ; asdf; echo iki ; xyzt ; echo üç)      
Command 'asdf' not found, did you mean:
 command 'sdf' from deb sdf
 command 'adsf' from deb ruby-adsf
 command 'sadf' from deb sysstat
 command 'asdfg' from deb aoeui
Try: sudo apt install <deb name>
bir
Command 'asdf' not found, did you mean:
 command 'adsf' from deb ruby-adsf
 command 'asdfg' from deb aoeui
 command 'sadf' from deb sysstat
 command 'sdf' from deb sdf
Try: sudo apt install <deb name>
iki
xyzt: command not found
üç

Gördüğünüz gibi ilk girdiğimizde komutta “||” operatörü bulunduğundan, ilk komut başarılı olduğu için gruptakiler çalıştırılmadı. İkinci komutta ise, ilk komut başarısız olduğu için gruptaki komutlar çalıştırıldı.

Sistem Genelindeki İşlemlerin Kontrolü

Şimdiye kadar ele aldığımız örneklerde hep bash kabuğu tarafından başlatılan ve kontrol edilen işlemleri gördük. Fakat sistemdeki tüm işlemler elbette bash kabuğu tarafından başlatılmıyor. Dolayısıyla sistemi yönetebilmek için sistem genelinde başlatılmış olan işlemleri de kontrol edebiliyor olmamız şart.

İşlemlerin Takibi

İşlemleri yönetebilmek için öncelikle varlıklarından haberdar olmamız gerek.

Anlık Takip | top

Sistem üzerinde çalışmakta olan işlemleri anlık olarak takip etmek üzere top aracını kullanabiliyoruz.

top - 06:18:00 up 1:21, 1 user, load average: 0.05, 0.03, 0.00
Tasks: 169 total,  1 running, 168 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 0.7 us, 0.8 sy, 0.0 ni, 98.5 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 10688.6 total,  9663.9 free,  580.3 used,  444.4 buff/cache
MiB Swap:  975.0 total,  975.0 free,   0.0 used.  9848.9 avail Mem 

  PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND                                       
  615 root   20  0 424836 126756 57780 S  4.3  1.2  0:14.63 Xorg                                         
  999 taylan  20  0 420700 95376 74964 S  2.3  0.9  0:00.79 qterminal                                      
  821 taylan  20  0  9616  5372  4316 S  0.3  0.0  0:00.77 dbus-daemon                                     
  898 taylan  20  0 218440  2728  2240 S  0.3  0.0  0:19.50 VBoxClient                                      
  949 taylan  20  0 1065696 88752 65972 S  0.3  0.8  0:08.14 xfwm4                                        
  988 taylan  20  0 343196 26244 16996 S  0.3  0.2  0:00.16 Thunar                                        
  1000 taylan  20  0 209228 32484 19032 S  0.3  0.3  0:17.25 panel-13-cpugra                                   
  1109 taylan  20  0 373832 51812 29388 S  0.3  0.5  0:00.64 blueman-applet                                    
 20219 taylan  20  0  10200  3724  3092 R  0.3  0.0  0:00.03 top                                         
   1 root   20  0 165520 11284  8288 S  0.0  0.1  0:01.42 systemd                                       
   2 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.03 kthreadd                                       
   3 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 rcu_gp                                        
   4 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 rcu_par_gp                                      
   6 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri                             
   9 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 mm_percpu_wq                                     
   10 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 rcu_tasks_rude_                                   
   11 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 rcu_tasks_trace                                   
   12 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.03 ksoftirqd/0                                     
   13 root   20  0    0   0   0 I  0.0  0.0  0:01.98 rcu_sched                                      
   14 root   rt  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.12 migration/0                                     
   15 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/0                                       
   16 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/1                                       
   17 root   rt  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.91 migration/1                                     
   18 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.04 ksoftirqd/1                                     
   20 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri                             
   21 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.00 cpuhp/2                                       
   22 root   rt  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.84 migration/2                                     
   23 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.18 ksoftirqd/2                                     
   25 root    0 -20    0   0   0 I  0.0  0.0  0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri                             
   29 root   20  0    0   0   0 S  0.0  0.0  0:00.02 kdevtmpfs

Biz q tuşuna basıp aracı kapatana kadar anlık olarak tüm işlemler konsola bastırılıyor olacak.

Tablodaki temel sütunları açıklayacak olursak:

PID: Process id yani benzersiz işlem numarasıdır.

USER: İşlemin sahibi olan kullanıcıdır.

PR: Priority yani işlem önceliğini belirtir.

NI: İşlemin “nice” değeri. Diğer işlemlere ne kadar öncelik vereceğini belirtir.

S: Status yani “durum” bilgisidir. Çeşitli durumlar mevcuttur:

 • ‘R’ = running çalışıyor
 • ‘S’ = sleeping uyuyor
 • ‘T’ = traced or stopped durdurulmuş
 • ‘Z’ = zombie zombi

%CPU: İşlem tarafından kullanılan CPU yüzdesi

%MEM; İşlem tarafından kullanılan RAM yüzdesi.

TIME+: İşlem tarafından tüketilen CPU zamanı.

Command: İşlemi başlatan komut.

Bu listede gezinmek için aşağı yukarı yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca bir işlemi sonlandırmak için o işlemin üzerine geldikten sonra “kill” yani “öldürmek” ifadesinden gelen k tuşuna basıp enter ile işlemin sonlandırılmasına onay verebilirsiniz. Fakat bu liste sürekli güncellendiği için işlemlerin bu liste üzerinden sonlandırılması pek pratik sayılmaz. Eğer araçtan çıkış yapmak isterseniz de q tuşuna basmanız yeterli.

Esasen top aracı dışında çok daha işlevsel olan htop gibi çeşitli araçları kurup kullanabilirsiniz fakat biz her sistemde varsayılan olarak karşılaşabileceğimiz temel araç olduğu için yalnızca top aracına değindik. Zaten diğer araçlar da benzer değerleri sunuyor, ek olarak ek detaylar ve bazı kontrol imkanları sunuluyor.

Yine de işlemlerin anlık takibi ve temel bilgi edinme için top aracı son derece işlevsel bir bilgi alma aracı. Tabloda yer alan detaylar şu an sizin için pek anlamlı gelmemiş olabilir. İleride işlemleri daha yakından tanıdıkça buradaki bilgilerin kıymeti daha net anlaşılacak.

ps Komutu

ps komutu “process status” yani “işlem durumu” ifadesinin kısaltmasından gelen işlemler hakkında bilgi sunan bir araçtır.

Tek başına ps komutunu girdiğimizde, yalnızca o anda mevcut konsol üzerinde çalışmakta olan işleme dair bilgi sunar.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ps                                                                           
  PID TTY     TIME CMD
  1224 pts/0  00:00:00 bash
 24844 pts/0  00:00:00 ps

Bash kabuğuna ps komutunu girdiğimiz için bu çıktıyı aldık. Yani komutu girdiğimiz anda bu işlemler çalışıyordu. Buradaki sütunların anlamlarını açıklayacak olursak:

PID: benzersiz işlem numarasını

TTY: işlemlerin çalıştığı konsolun ismi

TIME: işlemin çalıştığı toplam süre

CMD: işlemi başlatan komutun adı

ps aracı anlık olarak çalıştığı için TIME yani süre bilgisiyle kayda değer bir bilgi almamız pek olası olmasa da ps aracının en temel çıktıları bu şekilde.

Manual sayfalarına bakacak olursanız ps aracının pek çok ek seçeneği olduğunu görebilirsiniz. Hepsine tek tek değinmemize gerek yok. İhtiyaç duyduğunuz özel bilgiler için uygun olan seçeneği araştırıp kullanabilirsiniz. Biz birkaç temel örnekle ilerleyelim.

Geniş çaplı bilgi almak için genellikle ps aux komutu kullanılır.

a: tüm kullanıcılara ait olan işlemleri listeler.

u: işlemlerin sahibi olan kullanıcı bilgisini bastırır.

x: terminaller ile kontrol edilmeyen arka plan işlemlerini de bastırmayı sağlar.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ps aux                                                                         
USER     PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root      1 0.0 0.1 165520 11284 ?    Ss  04:56  0:01 /sbin/init splash
root      2 0.0 0.0   0   0 ?    S  04:56  0:00 [kthreadd]
root      3 0.0 0.0   0   0 ?    I<  04:56  0:00 [rcu_gp]
root      4 0.0 0.0   0   0 ?    I<  04:56  0:00 [rcu_par_gp]
root      6 0.0 0.0   0   0 ?    I<  04:56  0:00 [kworker/0:0H-events_highpri]
root      9 0.0 0.0   0   0 ?    I<  04:56  0:00 [mm_percpu_wq]
root     10 0.0 0.0   0   0 ?    S  04:56  0:00 [rcu_tasks_rude_]
root     11 0.0 0.0   0   0 ?    S  04:56  0:00 [rcu_tasks_trace]
root     12 0.0 0.0   0   0 ?    S  04:56  0:00 [ksoftirqd/0]
message+   521 0.0 0.0 10476 5536 ?    Ss  04:57  0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activatio
root     522 0.0 0.1 259004 18916 ?    Ssl 04:57  0:00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
root     524 0.0 0.1 236400 11340 ?    Ssl 04:57  0:00 /usr/libexec/polkitd --no-debug
root     525 0.0 0.0 221740 6304 ?    Ssl 04:57  0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
root     526 0.0 0.0 23436 7444 ?    Ss  04:57  0:00 /lib/systemd/systemd-logind
root     573 0.0 0.1 243152 11660 ?    Ssl 04:57  0:00 /usr/sbin/ModemManager
root     587 0.0 0.0 309144 7620 ?    SLsl 04:57  0:00 /usr/sbin/lightdm
root     594 0.0 0.0 294012 3324 ?    Sl  04:57  0:01 /usr/sbin/VBoxService
root     615 0.4 1.2 429388 131352 tty7  Ssl+ 04:57  0:28 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novts
root     616 0.0 0.0  5872 1024 tty1   Ss+ 04:57  0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear - linux
root     628 0.0 0.0   0   0 ?    I  04:57  0:01 [kworker/0:3-events]
rtkit    739 0.0 0.0 22640 1548 ?    SNsl 04:57  0:00 /usr/libexec/rtkit-daemon
root     796 0.0 0.0 164744 8968 ?    Sl  04:59  0:00 lightdm --session-child 14 23
colord   1160 0.0 0.1 242696 13120 ?    Ssl 04:59  0:00 /usr/libexec/colord
taylan   1163 0.0 0.0 234804 8880 ?    Ssl 04:59  0:00 /usr/libexec/gvfs-gphoto2-volume-monitor
taylan   1175 0.0 0.0 311228 7680 ?    Ssl 04:59  0:00 /usr/libexec/gvfs-afc-volume-monitor
taylan   1184 0.0 0.0 233852 6412 ?    Ssl 04:59  0:00 /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
taylan   1193 0.0 0.0 312084 7984 ?    Sl  04:59  0:00 /usr/libexec/gvfsd-trash --spawner :1.15 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
taylan   1205 0.0 0.0 160304 5712 ?    Ssl 04:59  0:00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
taylan   1224 0.0 0.0  8216 4940 pts/0  Ss  04:59  0:00 /usr/bin/bash
taylan   1263 0.0 0.0 45204 7116 ?    Ss  04:59  0:00 /usr/libexec/bluetooth/obexd
root    3636 0.0 0.0   0   0 ?    I  05:09  0:00 [kworker/1:0-cgroup_destroy]
root    20069 0.0 0.0   0   0 ?    I  06:17  0:01 [kworker/1:2-events]
root    20118 0.0 0.0   0   0 ?    I  06:17  0:00 [kworker/2:3-ata_sff]
root    21448 0.0 0.0   0   0 ?    R  06:22  0:00 [kworker/u6:0-events_unbound]
taylan   22895 0.0 0.8 418380 93196 ?    Sl  06:28  0:00 /usr/bin/qterminal
taylan   22898 0.0 0.0  8092 4860 pts/1  Ss+ 06:28  0:00 /usr/bin/bash
root    24228 0.0 0.0   0   0 ?    I  06:34  0:00 [kworker/u6:2-events_unbound]
root    25535 0.0 0.0   0   0 ?    I  06:39  0:00 [kworker/0:1]
root    26392 0.0 0.0   0   0 ?    I  06:42  0:00 [kworker/2:1-events]
root    26920 0.0 0.0   0   0 ?    I  06:45  0:00 [kworker/u6:1-flush-8:0]
root    26921 0.0 0.0   0   0 ?    I  06:45  0:00 [kworker/u6:3-flush-8:0]
root    27556 0.0 0.0   0   0 ?    I  06:47  0:00 [kworker/1:1-events]
root    27646 0.0 0.0   0   0 ?    I  06:48  0:00 [kworker/2:0-ata_sff]
taylan   27840 0.0 0.0  9768 1580 pts/0  R+  06:48  0:00 ps aux

İşlemlerin Yönetimi | Sinyaller

Linux üzerinde, işlemlerle iletişim kurmak için sinyalleri kullanıyoruz. Dolayısıyla bir işlemi durdurmak, duran işlemi devam ettirmek veya işlemi sonlandırmak istediğimizde ilgili işleme bu duruma uygun olan sinyali göndermemiz gerekiyor. Sinyal göndermek için de kill komutunu kullanabiliyoruz.

kill Komutu | Sinyal Gönderimi

kill komutu ile gönderebileceğimiz tüm sinyalleri görmek için kill -l komutunu kullanabiliriz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ kill -l
 1) SIGHUP    2) SIGINT    3) SIGQUIT   4) SIGILL    5) SIGTRAP
 6) SIGABRT   7) SIGBUS    8) SIGFPE    9) SIGKILL   10) SIGUSR1
11) SIGSEGV   12) SIGUSR2   13) SIGPIPE   14) SIGALRM   15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD   18) SIGCONT   19) SIGSTOP   20) SIGTSTP
21) SIGTTIN   22) SIGTTOU   23) SIGURG   24) SIGXCPU   25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM  27) SIGPROF   28) SIGWINCH  29) SIGIO    30) SIGPWR
31) SIGSYS   34) SIGRTMIN  35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX

Elbette temel sistem yönetimi için buradaki tüm sinyallere ihtiyacımız yok. Biz yaygın kullanıma sahip temel sinyalleri ele alacağız.

 • SIGKILL (9): Öldürme sinyali. Hedef işlemin anında sonlandırılmasını sağlar. Genellikle bir işlemi zorla sonlandırmak için son çare olarak kullanılır.
 • SIGSTOP (19): Durdurma sinyali. Hedef işlemin askıya alınarak durdurulmasını sağlar. Ctrl + Z kısayoluyla da bu sinyal üretilebiliyor.
 • SIGCONT (18): Devam sinyali. Daha önce durdurulan bir işlemin çalışmaya devam etmesini sağlıyor.

Sistem genelindeki işlemleri yönetirken bu sinyalleri bilmemiz yeterli.

İşlemi Durdurmak | SIGSTOP

Çalışmakta olan bir işlemi durdurmak için sinyalın ismini ya da sayısal karşılığını kill SIGSTOP pid ya da kill -19 pid şeklinde girebiliyoruz. Denemek için öncelikle grafiksel arayüzeden bir metin editörü açalım. Benim sistemimde mousepad olduğu için ben bu aracı çalıştırıyorum fakat siz herhangi bir aracı örnek olarak çalıştırabilirsiniz. Aracı açtıktan sonra bu aracın işlem numarasını öğrenmek için ps x komutunu girip sondaki çıktılara bakabiliriz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ps x                                                                           
  PID TTY   STAT  TIME COMMAND
  797 ?    Ss   0:00 /lib/systemd/systemd --user
  798 ?    S   0:00 (sd-pam)
  812 ?    S<sl  0:00 /usr/bin/pipewire
  813 ?    Ssl  0:00 /usr/bin/pipewire-media-session
  814 ?    S<sl  0:00 /usr/bin/pulseaudio --daemonize=no --log-target=journal
  817 ?    Ss   0:01 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
  825 ?    Ssl  0:00 xfce4-session
		...
		..
		.  
		34680 ?    Sl   0:00 mousepad
	 34710 pts/0  R+   0:00 ps x

Gördüğünüz gibi benim açtığım işlem 34680 pid ile başlatılmış. Bu işlem numarası sayesinde, bu işleme istediğim sinyali gönderebilirim. Ben durdurmak istediğim için kill -19 34680 şeklinde komutumu giriyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ kill -19 34680

Bu komutun ardından aracınıza dönüp aracı kullanmayı deneyebilirsiniz fakat işlem durdurulduğu için elbette araç size yanıt vermeyecektir.

Ayrıca örneğin mevcut kabuk üzerinden ön planda çalışan bir işlem başlattıysanız bu işlemi durdurmak için Ctrl + Z tuşlamasını da kullanabilirsiniz. Bu tuşlama kabuk üzerinde çalışmakta olan işleme SIGSTOP sinyali gönderip duraklatılmasını sağlıyor. Ben denemek için konsola firefox komutunu girip mevcut kabuğa bağlı ön planda yeni bir işlem başlatacağım. Daha sonra Ctrl + Z tuşlaması ile bu işlemi de durduracağım.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ firefox                                                                         
[GFX1-]: Unrecognized feature VIDEO_OVERLAY
^Z
[1]+ Stopped         firefox

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ jobs                                                                           
[1]+ Stopped         firefox

Gördüğünüz gibi kabuğun başlattığı işlem kabuğa bağlı ve ön planda çalıştığı için normalde mevcut kabuk üzerinden bu işleme sinyal göndermek üzere komut girmem mümkün değil. Bu sebeple Ctrl + Z kısayolu ile bu ön plandaki işleme, durdurma sinyali gönderebilme çözümü geliştirilmiş. Zaten daha önce iş kontrolünü ele alırken de bu yaklaşımı kullanmıştık. Şimdi sinyallerden haberimiz olduğu için bu kısayol çok daha anlamlı hale geldi.

Durdurulmuş İşlemin Devam Ettirilmesi | SIGCONT

Durdurulmuş işlemi devam ettirmek için SIGCONT veya sinyalin sayısal karşılığı olan 18 sayısını kullanabiliyoruz. Ben durdurmuş olduğum işlemi devam ettirmek için komutumu giriyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ kill -SIGCONT 34680

İşlemin devam ettiğini teyit etmek isterseniz ilgili aracı kullanmayı deneyebilirsiniz. Denediğinizde aracı temsil eden işlem devam ettiği için aracı kullanabildiğinizi bizzat görmüş olacaksınız.

Sonlandırmak - Öldürmek | SIGKILL

Eğer işlemi ani olarak kapatmak veya kapanmaya zorlamak istersek SIGKILL sinyalini kullanabiliyoruz. Ben açık olan mousepad editörünü temsil eden işlemi kapatmak üzere sinyal gönderiyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ kill -9 34680

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ps x | tail
  1167 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor
  1174 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfs-gphoto2-volume-monitor
  1182 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfs-afc-volume-monitor
  1187 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
  1196 ?    Sl   0:00 /usr/libexec/gvfsd-trash --spawner :1.15 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
  1209 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
  1220 pts/0  Ss   0:00 /usr/bin/bash
  1258 ?    Ss   0:00 /usr/libexec/bluetooth/obexd
 45459 pts/0  R+   0:00 ps x
 45460 pts/0  S+   0:00 tail

Gördüğünüz gibi SIGKILL sinyalini temsil eden -9 argümanını girdiğim için ilgili işlem anında kapatıldı.

killall ve pgrep Araçlarının Kullanımı

Sinyal göndermek için ilgili işlemin benzersiz işlem numarasını yani pid değerini bulmamız gerekiyor. Fakat sistem üzerinde çok fazla işlem aynı anda çalıştığı için bu pek pratik bir yaklaşım sayılmaz. Bize bu konuda kolaylıklar sunan çeşitli araçlar mevcut.

killall Komutu

killall komutu sayesinde argüman olarak verdiğimiz isimle eşleşen tüm işlemler sonlandırılıyor. Bu sayede tek tek hepsinin pid değerlerini bulmamız gerekmiyor.

Ben denemek için arka planda birden fazla sleep komutunun çalışması için sleep 1000 & sleep 400 & sleep 200 & komutunu giriyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ sleep 1000 & sleep 400 & sleep 200 &
[1] 60387
[2] 60388
[3] 60389

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ps x | tail
  1187 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
  1196 ?    Sl   0:00 /usr/libexec/gvfsd-trash --spawner :1.15 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
  1209 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
  1220 pts/0  Ss   0:00 /usr/bin/bash
  1258 ?    Ss   0:00 /usr/libexec/bluetooth/obexd
 60387 pts/0  S   0:00 sleep 1000
 60388 pts/0  S   0:00 sleep 400
 60389 pts/0  S   0:00 sleep 200
 60572 pts/0  R+   0:00 ps x
 60573 pts/0  S+   0:00 tail

Gördüğünüz gibi sleep isimli birden fazla işlem mevcut. Eğer bunları sonlandırmak istersek, tek tek kill komutuna pid değerlerini argüman olarak verebiliriz.

Bunun yerine killall -9 sleep komutunu kullanacak olursak, sleep ile eşleşen tüm işlemler sonlandırılacak.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ killall -9 sleep                                                                     
[1]  Killed         sleep 1000

[2]- Killed         sleep 400
[3]+ Killed         sleep 200
┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ps x | tail                                                                     
  1167 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor
  1174 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfs-gphoto2-volume-monitor
  1182 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfs-afc-volume-monitor
  1187 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
  1196 ?    Sl   0:00 /usr/libexec/gvfsd-trash --spawner :1.15 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
  1209 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
  1220 pts/0  Ss   0:00 /usr/bin/bash
  1258 ?    Ss   0:00 /usr/libexec/bluetooth/obexd
 61079 pts/0  R+   0:00 ps x
 61080 pts/0  S+   0:00 tail

killall komutunun en temel kullanımı bu şekilde. Eğer yardım çıktılara göz atacak olursanız aslında çeşitli filtreler için çeşitli seçenekler sunulduğunu da görebilirsiniz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ killall --help
Usage: killall [OPTION]... [--] NAME...
    killall -l, --list
    killall -V, --version

 -e,--exact     require exact match for very long names
 -I,--ignore-case  case insensitive process name match
 -g,--process-group kill process group instead of process
 -y,--younger-than  kill processes younger than TIME
 -o,--older-than   kill processes older than TIME
 -i,--interactive  ask for confirmation before killing
 -l,--list      list all known signal names
 -q,--quiet     don't print complaints
 -r,--regexp     interpret NAME as an extended regular expression
 -s,--signal SIGNAL send this signal instead of SIGTERM
 -u,--user USER   kill only process(es) running as USER
 -v,--verbose    report if the signal was successfully sent
 -V,--version    display version information
 -w,--wait      wait for processes to die
 -n,--ns PID     match processes that belong to the same namespaces
           as PID
 -Z,--context REGEXP kill only process(es) having context
           (must precede other arguments)

Bu seçeneklerden ihtiyacınıza göre filtreleme yapmanız mümkün. Örneğin spesifik bir kullanıcının başlatmış olduğu işlemleri temsil etmek için -u seçeneğini kullanabilirsiniz.

Ben denemek için “nil” isimli kullanıcı hesabına geçiş yapıp çeşitli işlemler başlatıyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ su nil
Password: 
┌──(nil㉿linuxdersleri)-[/home/taylan]
└─$ sleep 1000 & sleep 500 & sleep 250&
[4] 62272
[5] 62273
[6] 62274

┌──(nil㉿linuxdersleri)-[/home/taylan]
└─$ nano &
[7] 62324

┌──(nil㉿linuxdersleri)-[/home/taylan]
└─$ vi &
[8] 62337

[7]+ Stopped         nano

Şimdi kendi konsoluma dönüp nil kullanıcısına ait olan işlemleri listeleyebilirim.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ps -u nil                                                                
  PID TTY     TIME CMD
 61798 pts/1  00:00:00 bash
 62272 pts/1  00:00:00 sleep
 62273 pts/1  00:00:00 sleep
 62274 pts/1  00:00:00 sleep
 62324 pts/1  00:00:00 nano
 62337 pts/1  00:00:00 vi

Bakın hem birden fazla sleep hem de nano ve vi işlemleri nil kullanıcısı tarafından çalıştırılmış. Şimdi ben taylan kullanıcısı olarak sleep 700 & sleep 350& komutları ile kendi kullanıcı hesabım üzerinden arka planda iki sleep işlemi daha başlatıyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ sleep 700 & sleep 350&                                                                  
[1] 62872
[2] 62873

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ps aux | tail                                                                      
nil    62272 0.0 0.0  5464  860 pts/1  S  10:10  0:00 sleep 1000
nil    62273 0.0 0.0  5464  880 pts/1  S  10:10  0:00 sleep 500
nil    62274 0.0 0.0  5464  892 pts/1  S  10:10  0:00 sleep 250
nil    62324 0.0 0.0  6752 3028 pts/1  T  10:10  0:00 nano
nil    62337 0.0 0.0 14448 9228 pts/1  T  10:10  0:00 vi
root    62531 0.0 0.0   0   0 ?    I  10:11  0:00 [kworker/1:2-events]
taylan   62872 0.0 0.0  5464  912 pts/0  S  10:12  0:00 sleep 700
taylan   62873 0.0 0.0  5464  892 pts/0  S  10:12  0:00 sleep 350
taylan   62890 0.0 0.0  9768 1592 pts/0  R+  10:12  0:00 ps aux
taylan   62891 0.0 0.0  5496  932 pts/0  S+  10:12  0:00 tail

Şimdi ben yalnızca nil kullanıcısına ait olan sleep işlemlerini sonlandırmak istersem sudo killall -u nil sleep şeklinde komutumu girebilirim. Komutu taylan kullanıcısı olarak girdiğim için sudo ile yetkimi kanıtlamam gerek.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ sudo killall -u nil sleep

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ps aux | tail                                                                
root    61793 0.0 0.0 11108 4784 pts/1  S  10:08  0:00 su nil
nil    61798 0.0 0.0  8732 5364 pts/1  S+  10:08  0:00 bash
root    62028 0.0 0.0   0   0 ?    I  10:09  0:00 [kworker/0:0-events]
nil    62324 0.0 0.0  6752 3028 pts/1  T  10:10  0:00 nano
nil    62337 0.0 0.0 14448 9228 pts/1  T  10:10  0:00 vi
root    62531 0.0 0.0   0   0 ?    I  10:11  0:00 [kworker/1:2-events]
taylan   62872 0.0 0.0  5464  912 pts/0  S  10:12  0:00 sleep 700
taylan   62873 0.0 0.0  5464  892 pts/0  S  10:12  0:00 sleep 350
taylan   63024 0.0 0.0  9768 1588 pts/0  R+  10:13  0:00 ps aux
taylan   63025 0.0 0.0  5496  932 pts/0  S+  10:13  0:00 tail

Gördüğünüz gibi yalnızca “nil” kullanıcısına ait olan sleep işlemleri sonlandırılmış. Neticede killall komutunun farklı kriterlere göre filtreleme yaptığını bizzat görmüş olduk.

Elbette ben killall komutunun tüm seçeneklerini tek tek ele almayacağım. Kullanımı son derece kolay olduğu için kısa bir deneme yanılma ile kendiniz de gerektiğinde diğer tüm seçenekleri keşfedebilirsiniz.

pgrep Komutu

Metinsel verileri filtrelemek için grep aracını kullanabiliyoruz. pgrep komutu ise “process” yani “işlemler” arasında bizim aradığımız işlemin, işlem numarasını filtreleyen bir araç. Bu sayede ilgili işlemin işlem numarasını manuel olarak bulmakla uğraşmamız gerekmiyor. İsmi üzerinden kolaylıkla öğrenebiliyoruz.

Ben denemek için grafiksel arayüzden firefox aracını çalıştırıp, bu işlemin pid değerini öğrenmek için pgrep firefox komutunu giriyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ pgrep firefox                                                                      
64622

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ps x | tail
  1220 pts/0  Ss   0:00 /usr/bin/bash
  1258 ?    Ss   0:00 /usr/libexec/bluetooth/obexd
 61768 pts/1  Ss   0:00 /usr/bin/bash
 62872 pts/0  S   0:00 sleep 700
 64622 ?    Sl   0:04 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr
 64774 ?    Sl   0:00 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 2 -isForBrowser -prefsLen 4657 -prefMapSize 238089 -jsInit 285716 -parentBuildID 20220105212146 -appdir /usr/lib/firefox-esr/browser 64622 true tab
 64810 ?    Sl   0:00 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 3 -isForBrowser -prefsLen 5317 -prefMapSize 238089 -jsInit 285716 -parentBuildID 20220105212146 -appdir /usr/lib/firefox-esr/browser 64622 true tab
 64856 ?    Sl   0:00 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -contentproc -childID 5 -isForBrowser -prefsLen 5317 -prefMapSize 238089 -jsInit 285716 -parentBuildID 20220105212146 -appdir /usr/lib/firefox-esr/browser 64622 true tab
 64948 pts/0  R+   0:00 ps x
 64949 pts/0  S+   0:00 tail

firefox ismiyle eşleşen ilk işlemin işlem numarası getirilmiş oldu. Bu şekilde isimleri üzerinden işlemlerin benzersiz işlem numaralarına erişebiliyoruz. Bu komut genellikle komut ikamesiyle birlikte işlemleri sonlandırmak için kullanıyor. Örneğin ben bulduğum bu işlemi sonlandırmak istersem kill -9 $(pgrep firefox) şeklinde komutumu girebilirim. Komut ikamesi içindeki pgrep firefox komutu “firefox” işleminin pid değerini bulup, kill komutuna argüman olarak vereceği için bu işlem sonlandırılacak.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ kill -9 $(pgrep firefox)

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ps x | tail                                                                 
  1182 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfs-afc-volume-monitor
  1187 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
  1196 ?    Sl   0:00 /usr/libexec/gvfsd-trash --spawner :1.15 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
  1209 ?    Ssl  0:00 /usr/libexec/gvfsd-metadata
  1220 pts/0  Ss   0:00 /usr/bin/bash
  1258 ?    Ss   0:00 /usr/libexec/bluetooth/obexd
 61768 pts/1  Ss   0:00 /usr/bin/bash
 62872 pts/0  S   0:00 sleep 700
 65636 pts/0  R+   0:00 ps x
 65637 pts/0  S+   0:00 tail

Gördüğünüz gibi tam da tarif ettiğimiz gibi, pgrep aracının bulduğu işlem numarası komut ikamesi yardımıyla kill aracına argüman olarak verildiği için ilgili işlem sonlandırıldı.

Sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi bu yaklaşım aslında killall komutu ile aynı işlevi görüyor. Yine de daha önce ele aldığımız komut ikamesi yaklaşımını da hatırlamak için özellikle bu yöntemi ele almak istedim.

İşlemlerin Öncelik Sırası | nice | renice

Temel sistem yönetiminde çok sık kullanmanız gerekmeyeceği ve anlatımı temel seviye dışına çıkabileceği için bu eğitimde nice ve renice kavramlarından bahsetmeyi planlamıyorum. Fakat bu açıklamayı yapıyor olmamdan da anlaşılabileceği gibi, meraklı olan saygıdeğer okuyucularımı bu konuları araştırmaya sevk ettiğimi de belirtmek isterim. En azından bir göz atsanız hiç de fena olmaz :)

En nihayetinde Linux üzerinde işlem yönetimi için bilmemiz gereken en temel yaklaşımları ele aldık. Elbette tüm anlatımlar bunlardan ibaret değil fakat, giriş seviyesi için diğer detaylar biraz kafa karıştırıcı ve anlamsız olabilir. Bu sebeple işlemler konusunda bu kadarlık bilginin eğitime devam etmemize yeteceğini düşündüğüm için bir sonraki bölüme “servis yönetimi” ile devam ediyor olacağız.

tmux

tmux aracı konsol üzerindeki verimliliğimizi artıran bir araç. Doğrudan “işlem yönetimi” ile ilgili olmasa da diğer bölümlere nazaran bu bölümde ele almanın daha uygun olacağını düşündüm.

tmux sayesinde tek bir konsol oturumunu birden fazla parçaya bölüp kullanabiliyoruz. Bu araç varsayılan olarak yüklü gelmediği için sudo apt install tmux ya da sudo dnf install tmux komutu ile kurabilirsiniz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ sudo apt install tmux
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
 tmux
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 1827 not upgraded.
Need to get 455 kB of archives.
After this operation, 1,137 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 tmux amd64 3.3a-4 [455 kB]
Fetched 455 kB in 14s (32.1 kB/s)
Selecting previously unselected package tmux.
(Reading database ... 291994 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../archives/tmux_3.3a-4_amd64.deb ...
Unpacking tmux (3.3a-4) ...
Setting up tmux (3.3a-4) ...
Processing triggers for man-db (2.9.4-4) ...
Processing triggers for kali-menu (2021.4.2) ...

Aracımız kurulduktan sonra tmux komutu ile başlatabiliyoruz.

tmux.webp

tmux komutunu girdikten sonra, tmux oturumunda bash kabuğu çalıştırılıyor. Bu araç üzerinden komutlarımızı girebiliyoruz. Dilersek dikey ve yatay olarak yeni konsol oturumları eklememiz mümkün. tmux kısayollarını kullanabilmek için öncelikle Ctrl + B tuşuna basıyoruz. Daha sonra dikey olarak yeni konsol ekleyeceksek yüzde işareti % tuşuna basıyoruz.

tmux-vertical.webp

Eğer yatay olarak bölüp yeni konsol oturumu eklenecekse Ctrl + B tuşuna bastıktan sonra tırnak işaretini oluşturan tuşa basıyoruz.

tmux-horizontal.webp

Bu konsollar arasında geçiş yapmak için Ctrl + B tuşuna bastıktan sonra klavyemizdeki sağ sol yön tuşları ile ilgili konsol oturumuna geçiş yapabiliyoruz. Zaten hangi konsolda olduğunuzu, pencereleri birbirinden ayıran renkli çizgi sayesinde takip edebilirsiniz.

tmux-new-sessions.gif

Eğer bir oturumu sonlandırmak istiyorsanız üzerinde bulunduğunuz tmux oturumunu exit komutunu girerek kapatabilirsiniz.

tmux-exit.gif

Konsol oturumunu sonlandırmak yerine, ilgili konsolun arkaplanda çalışmaya devam etmesini sağlayıp, bu konsol oturumundan geçici süreliğine ayrılmanız da mümkün. Örneğin ben denemek için tmux komutunu girip yeni bir konsol oturumu başlatıyorum. Ve bu oturumda top komutunu çalıştırıyorum. Normalde eğer konsol kapanacak olursa bu top aracı da kapanacağı için çalışmayı sürdürmeyecek. Fakat ben oturumu tamamen kapatmak yerine oturumdan ayrılmak için Ctrl + B tuşlamasını yapıp D tuşuna basıyorum. Buradaki D tuşu “detach” yani “ayırmak” ifadesinden gelen bir kısaltma. Bu sayede konsoldaki hiç bir işlem sonlandırılmadan biz konsoldan ayrılmış oluyoruz. Ayrıldığımız oturumları görmek için de tmux list-sessions komutunu kullanıyoruz.

tmux-detach.gif

Ayrıldığımız oturumlara geri dönmek için tmux attach komutunu kullanabiliyoruz.

tmux-attach.gif

Eğer ayrıldığımız birden fazla oturum varsa geçiş yapmak istediğimiz oturumu tmux attach -t oturum-sayısı komutuyla özel olarak belirtmemiz gerekiyor.

tmux-multi-sessions.gif

Bu yaklaşım sayesinde oturumlarda gerçekleştirilen işlemler sonlandırılmadan, başka konsol oturumlarında çalışabiliyoruz. Örneğin bir konsolda ssh ile bağlantı sağlayıp işlemler gerçekleştiriyorken, bu şekilde konsoldan ayrıldığımızda ssh bağlantısı ve tabii ilgili işlemler arkaplanda devam edecek. Biz de dilediğimiz zaman bu konsol oturumuna dönebileceğiz.

Bu esnek kullanım özelliğine ek olarak, konsol üzerinde kopyalama ve yapıştırma gibi işlemleri gerçekleştirmemiz de mümkün. Bu özellik, komut satırı arayüzünde çalışan tty konsolları üzerinde çalışmamız gerektiğinde, fare kullanamadığımızda işimizi inanılmaz kolaylaştırıyor.

Kopyalamak için Ctrl + B tuşlamasından sonra [ sembolünü temsil eden tuşlamayı yapıyoruz. Bu noktadan itibaren imlecimizi mevcut konsol yazıları üzerinde yön tuşları ile rahatça hareket ettirebiliyoruz. Kopyalamak istediğimiz bölümün başına yön tuşları ile geldikten sonra seçme işlemi için Ctrl + Space tuşuna bastıktan sonra yine yön tuşları ile ilgili yazı seçiyoruz. Seçme işlemi bittikten sonra Ctrl + W tuşu ile seçili metni kopyalıyoruz.

Kopyalanmış olan metni yapıştırmak için de Ctrl + B tuşlamasından sonra ] sembolünü temsil eden tuşlamayı yapmamız yeterli oluyor.

tmux-copy-paste.gif

tmux aracının en temel kullanımı bu şekilde. Tabii ki aracın kullanımı ve konfigürasyonuna dair pek çok ek ayrıntı mevcut fakat temel kullanım amacı için burada bahsetmiş olduğumuz kadarlık bilgi yeterli. Daha fazlası için ek araştırma yapmakta özgürsünüz.

Pekiştirme Soruları

Mevcut bölümü uygulamalı şekilde takip edip bitirdikten sonra buradaki pratik testleri çözmek, öğrenme düzeyinizi ve eksiklerinizi fark etmenizi sağlayabilir. Bu sebeple lütfen bir sonraki bölüme geçmeden önce, buradaki soruları yanıtlayın.

0%

📮 Hata, eksik ve öneri bildirimlerinizi buradan iletebilirsiniz.

Önceki

Disk Yönetimi

Sonraki

Servis Yönetimi