Linux Dersleri
🎓 Eğitimler 🗃️ Blog 📜 Komut Listesi 🎯 Test 🏷️ Etiketler 💖 Faydalı Kaynaklar 🐧 Hakkında 📮 Geri Bildirim
Mobil Uygulamalar
Image
  Google Play Google Play

Linux Dersleri |

GNU/Linux için Türkçe içerik sağlamak üzere kurulmuş bir platformdur.

Betik Dosyası Oluşturma

kabuk-programlama

Temel Bash Kabuk Programlama Eğitimi

2. Ders 18 dk. Taylan Özgür Bildik

shebang ile Çalışma Ortamının Belirtilmesi

Bash script yazarken ilk olarak dosyanın başına unix sistemlerinde “shebang” olarak geçen “#!” tanımını, betiğin çalıştırılacağı ortamı da belirterek “#!/bin/bash” şeklinde eklememiz gerekiyor.


#!/usr/bin/bash

shebangçalışma ortamı

İlk satıra eklenen bu ifade, sonraki alt satırların hangi çalışma ortamı tarafından yorumlanacağını bildiren standart bir tanımdır. Dosya açıldığında ilk olarak buraya bakılır ve dosyanın çalıştırılabilir ortamının mevcut olup olmadığına karar verilir. İlgili ortam sistemde yüklü ise dosya bu ortam üzerinden çalıştırılır. Dolayısıyla komutların doğru yorumlanabilmesi için her bash script dosyasında bu tanım mutlaka bulunmalıdır.

env ile Ortamın Otomatik Bulunması

Ayrıca bu kullanımın dışında çalıştırılacak ortamı #!/usr/bin/env bash şeklinde belirtmeniz de mümkün. Bu kullanım ile bash ortamının sistemde kurulu olduğu konum otomatik olarak bulunup betik dosyası bu ortam üzerinden çalıştırılıyor. Bu neden gerekli diyecek olursanız; istisnai durumlarda bash ortamı bizim ilk olarak belirtiğimiz konum olan /bin/bash konumunda yer almayabiliyor. Bu gibi durumlarda betik dosyamızın çalıştırılacağı bash ortamının sistem üzerinde nerede kurulu olduğunu tayin etme işini env aracı üstleniyor. env aracı, çevre değişkenlerini sorgulayarak bash ortamının sistem üzerinde yüklü olduğu konumu kolayca bulabiliyor.

Peki ama env komutu tüm sistemlerde /usr/bin/ altında mı ? Yani env komutunun konumu da sistemden sisteme göre değişmiyor mu ? Çok nadir durumlar dışında hayır değişmiyor, çünkü pek çok betik dosyası bu yöntem ile çalıştırılacak ortamı belirtiyor. Sistemler de bu durumu göz önünde bulundurarak env aracının dosyasını /usr/bin/ dizinini altında tutuyor. Bu durumu gözlemlemek adına, farklı sistemler üzerinden bu durumu teyit etmeyi deneyebilirsiniz. Debian, Ubuntu, CentOS, MacOS, SUSE, RHEL, NetBSD, OpenBSD, FreeBSD, Solaris.. sistemlerinde /usr/bin/env konumunda yer alıyor.

Kafanızda soru işareti kalmaması adına biraz daha açıklamak istiyorum. Bahsi geçen env komutu İngilizce “environment” ifadesinin yani “ortam” ifadesinin kısaltmasından geliyor. Görevi de sistem üzerinde yüklü bulunan ortamlardan haberdar olup, gerektiğinde bu ortamların çalıştırılabilmesini sağlamaktır. Örneğin Python ile yazılmış bir programın çalışması için Python ortamına ihtiyacı vardır. Çünkü Python dili ile yazılmış komutları yalnızca Python ortamı anlamlandırıp, bilgisayarımıza aktarabilir. Eğer sistemimizde Python ortamı yüklü ise bizler bu ortamın nerede bulunduğunu bilmeye ihtiyaç duymadan env python komutu ile gerekli ortamın açılmasını sağlayabiliriz. Çünkü Python çalışma ortamı farklı sistemlerde farklı konumlarda bulunuyor olabilir ve ayrıca dosyanın Python ortamı ile çalışması gerektiğini de env sayesinde özellikle bildirmiş oluyoruz.

İşte bizler de yazmış olduğumuz aracın tüm sistemlerde kendi çalışma ortamını otomatik olarak bulunup çalıştırılabilmesi için env komutundan faydalanıyoruz. Bu sayede eğer sistem üzerinde bash ortamı yüklü ise env komutu gidip bash ortamını bulup çalıştırıyor. Yani bu kullanım, yazmış olduğumuz betik dosyalarının tüm Linux sistemlerinde ortak olarak çalıştırılabilmesi için diğer bir deyişle betik dosyamızın “taşınabilir” bir dosya olması için elzemdir. Dolayısıyla komutların doğru yorumlanabilmesi için her bash script dosyasında mutlaka bulunmalıdır.


#!/usr/bin/env bash

shebangçalışma ortamının dosya konumunu bulurçalışma ortamı

Program çalıştırıldığında sistem tarafından öncelikle ilk satır okunur ve ilk satırda geçen kabuk diline göre program ilgili kabuk dili aracılığı ile çalıştırılır dedik.

Çalışma Ortamı Belirtilmezse

Şayet ilk satıra hiç bir ifade eklemezseniz, sistem varsayılan olarak mevcut kabuk üzerinden script dosyasını çalıştırmayı dener. Yani aslında mevcut sisteminizde kullanılan kabuk bash ise, “#!/usr/bin/env bash” ifadesini betik dosyanıza eklemeseniz dahi betik dosyanız, sistemde varsayılan kabuk bash olduğundan sorunsuz şekilde çalışacaktır. Ancak yine de yazmış olduğunuz betik dosyasının, diğer sistemlerde de doğru şekilde çalıştırılabilmesi için “#! /usr/bin/env bash” yani “shebang” ifadesini betik dosyanızın başına eklemiş olmanız son derece önemlidir. Zira çoğu Linux dağıtımı bash kabuğunu varsayılan olarak kullanıyor olsa da, istisnai durumlarda farklı kabukların varsayılan olarak kullanıldığı da olabiliyor. Örneğin sizin bash için yazdığınız betik dosyası, varsayılan çalışma ortamı zsh olan bir sistemde çalıştırıldığında eğer başında bu betik dosyasının bash ortamında çalışmaya uygun olduğunu belirten shebang ifadesi yoksa doğru şekilde çalışmayacaktır. Çünkü sistem dosyayı açtığında, özellikle bir çalışma ortamı belirtilmediğini görecek ve varsayılan kabuk(örneğimizdeki kabuk zsh) üzerinden çalıştırmayı deneyecektir.

Ayrıca shebang ifadesinin satır başına eklenmesi, biraz da “clean code” denilen “düzenli(temiz) kod” yazma kültürünün bir parçasıdır. Bu gibi alışkanlıklar uzun vadede verimli çalışmalar ortaya koymak adına oldukça önemli. Siz veya betik dosyanızı paylaştığınız diğer insanlar dosyayı açıp baktıklarında bash kabuğu için yazılmış olduğunu bu sayede kolayca fark edebilir. İlerleyen zamanlarda kendi yazmış olduğunuz betikleri açıp incelediğinizde ya da diğer insanların yazmış olduğu kapsamlı betik içeriklerini incelerken bu gibi düzenli çalışmaların, programın çalışma yapısını anlamada ne kadar kolaylık sağladığını sizler de görmüş olacaksınız.

Betik(Script) Dosyasının Oluşturulması

Evet, script içerisinde kullanılan kabuk program çeşidini diğer bir deyişle gerekli çalışma ortamını dosyamızın en başına yazdığımıza göre artık script yazmaya tamamen hazırız.

İlk scriptimize, konsol ekranına çıktı basan standart bir örnek ile başlayalım istiyorum. Aksi halde başımıza taş falan yağabilir :)

Bunun için konsola çıktı basan komutumuz olan echo komutunu kullanacağız. Örneğin ben konsola echo "selamlar" yazarsam, çıktı olarak selamlar ifadesi konsola basılmış olacak.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ echo "selamlar"
selamlar

İşte bu komutu betik dosyamızın içerisine yazıp kaydedersek, betik dosyamızı her çalıştırdığımızda konsol ekranına selamlar ifadesi otomatik olarak basılacaktır.

Hemen test etmek için echo "selamlar" komutumu betik dosyamın içerisine yazıp, dosyamı “selam.sh” ismi ile kaydediyorum.

#!/usr/bin/env bash

echo "selamlar"

.sh Uzantısı Hakkında

Dosyamı kaydederken dosya isminin sonuna .sh dosya uzantısını eklemem mecburi olmasa da, biraz önce bahsettiğimiz düzenli çalışma adına önemli bir ayrıntı olduğu için ekledim. Aslında betik dosyamız, uygun çalışma ortamına sahip olduğu sürece sonunda “sh” uzantısı olmadan da çalışabilir. Ancak ileride hangi dosyaların betik dosyası olduğunu anlama konusunda, dosyaların sonlarındaki “sh” ifadeleri bizlere yardımcı olacağı için özellikle belirtilmesi önemlidir. Zira Linux sistemlerinde dosyayı çalıştırırken dosyanın uzantısının bir önemi yoktur. İlgili dosyanın çalıştırılması için gereken ortam sistemde yüklü ise dosya çalıştırılır. Yine de bu gibi uzantıları eklemek, dosyanın daha sonra kolay bulunabilmesi adına sınıflandırmaya katkı sunar.

Bu durumu daha iyi anlamak adına, yüzlerce dosyanın bulunduğu bir klasör ve bu klasördeki dosyaların hiç birinde ayırt edici uzantı bulunmadığı bir durum hayal edin. Böyle bir durumda hangi dosyanın betik dosyası olduğunu anlamanın tek yolu, dosyaların her birini tek tek açarak içlerine bakmayı gerektirir. Bu işi otomatik yapan araçları kullanabilirsiniz ancak bu yine de verimsiz bir yöntemdir. En ideal yöntem dosya isimlerinin sonunda dosya türlerini belirterek, dosyaları kolay sınıflandırabilir kılmaktır.

Daha somut bir örnek görmek adına örneğin; içerisinde bir çok dosyanın bulunduğu bir dizindeyken, konsola ls *.sh gibi kısacık bir komut girerek sonunda .sh ifadesi geçen tüm betik dosyalarını tek seferde listeleyebiliriz.

Herhangi bir uzantı belirtmeden listeme yaptığımda:

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[/boot/grub/i386-pc]
└─$ ls
915resolution.mod   date.mod       gcry_whirlpool.mod    memdisk.mod     pcidump.mod     testspeed.mod
acpi.mod       datetime.mod     gdb.mod          memrw.mod      pci.mod       tftp.mod
adler32.mod      diskfilter.mod    geli.mod         minicmd.mod     pgp.mod       tga.mod
affs.mod       disk.mod       gettext.mod        minix2_be.mod    plan9.mod      time.mod
afs.mod        div.mod       gfxmenu.mod        minix2.mod      play.mod      trig.mod
ahci.mod       div_test.mod     gfxterm_background.mod  minix3_be.mod    png.mod       tr.mod
all_video.mod     dm_nv.mod      gfxterm_menu.mod     minix3.mod      priority_queue.mod truecrypt.mod
aout.mod       drivemap.mod     gfxterm.mod        minix_be.mod     probe.mod      true.mod
archelp.mod      echo.mod       gptsync.mod        minix.mod      procfs.mod     udf.mod
ata.mod        efiemu32.o      gzio.mod         mmap.mod       progress.mod    ufs1_be.mod
at_keyboard.mod    efiemu64.o      halt.mod         moddep.lst      pxechain.mod    ufs1.mod
backtrace.mod     efiemu.mod      hashsum.mod        modinfo.sh      pxe.mod       ufs2.mod
bfs.mod        ehci.mod       hdparm.mod        morse.mod      raid5rec.mod    uhci.mod
biosdisk.mod     elf.mod       hello.mod         mpi.mod       raid6rec.mod    usb_keyboard.mod
bitmap.mod      eval.mod       help.mod         msdospart.mod    random.mod     usb.mod
bitmap_scale.mod   exfat.mod      hexdump.mod        mul_test.mod     rdmsr.mod      usbms.mod
blocklist.mod     exfctest.mod     hfs.mod          multiboot2.mod    read.mod      usbserial_common.mod
boot.img       ext2.mod       hfspluscomp.mod      multiboot.mod    reboot.mod     usbserial_ftdi.mod
boot.mod       extcmd.mod      hfsplus.mod        nativedisk.mod    regexp.mod     usbserial_pl2303.mod
bsd.mod        f2fs.mod       http.mod         net.mod       reiserfs.mod    usbserial_usbdebug.mod
bswap_test.mod    fat.mod       hwmatch.mod        newc.mod       relocator.mod    usbtest.mod
btrfs.mod       file.mod       iorw.mod         nilfs2.mod      romfs.mod      vbe.mod
bufio.mod       font.mod       iso9660.mod        normal.mod      scsi.mod      verifiers.mod
cat.mod        freedos.mod     jfs.mod          ntfscomp.mod     search_fs_file.mod vga.mod
cbfs.mod       fshelp.mod      jpeg.mod         ntfs.mod       search_fs_uuid.mod vga_text.mod
cbls.mod       fs.lst        keylayouts.mod      ntldr.mod      search_label.mod  video_bochs.mod
cbmemc.mod      functional_test.mod keystatus.mod       odc.mod       search.mod     video_cirrus.mod
cbtable.mod      gcry_arcfour.mod   ldm.mod          offsetio.mod     sendkey.mod     video_colors.mod
cbtime.mod      gcry_blowfish.mod  legacycfg.mod       ohci.mod       serial.mod     video_fb.mod
chain.mod       gcry_camellia.mod  legacy_password_test.mod part_acorn.mod    setjmp.mod     videoinfo.mod
cmdline_cat_test.mod gcry_cast5.mod    linux16.mod        part_amiga.mod    setjmp_test.mod   video.lst
cmosdump.mod     gcry_crc.mod     linux.mod         part_apple.mod    setpci.mod     video.mod
cmostest.mod     gcry_des.mod     loadenv.mod        part_bsd.mod     sfs.mod       videotest_checksum.mod
cmp.mod        gcry_dsa.mod     loopback.mod       part_dfly.mod    shift_test.mod   videotest.mod
cmp_test.mod     gcry_idea.mod    lsacpi.mod        part_dvh.mod     signature_test.mod wrmsr.mod
command.lst      gcry_md4.mod     lsapm.mod         part_gpt.mod     sleep.mod      xfs.mod
configfile.mod    gcry_md5.mod     lsmmap.mod        partmap.lst     sleep_test.mod   xnu.mod
core.img       gcry_rfc2268.mod   ls.mod          part_msdos.mod    spkmodem.mod    xnu_uuid.mod
cpio_be.mod      gcry_rijndael.mod  lspci.mod         part_plan.mod    squash4.mod     xnu_uuid_test.mod
cpio.mod       gcry_rmd160.mod   luks.mod         part_sun.mod     strtoull_test.mod  xzio.mod
cpuid.mod       gcry_rsa.mod     lvm.mod          part_sunpc.mod    syslinuxcfg.mod   zfscrypt.mod
crc64.mod       gcry_seed.mod    lzopio.mod        parttool.lst     tar.mod       zfsinfo.mod
cryptodisk.mod    gcry_serpent.mod   macbless.mod       parttool.mod     terminal.lst    zfs.mod
crypto.lst      gcry_sha1.mod    macho.mod         password.mod     terminal.mod    zstd.mod
crypto.mod      gcry_sha256.mod   mda_text.mod       password_pbkdf2.mod terminfo.mod
cs5536.mod      gcry_sha512.mod   mdraid09_be.mod      pata.mod       test_blockarg.mod
ctz_test.mod     gcry_tiger.mod    mdraid09.mod       pbkdf2.mod      testload.mod
datehook.mod     gcry_twofish.mod   mdraid1x.mod       pbkdf2_test.mod   test.mod

.sh” uzantısını belirerek listeleme yaptığımda:

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[/boot/grub/i386-pc]
└─$ ls *.sh
modinfo.sh

Gördüğünüz gibi “.sh” uzantısı sayesinde kalabalıktan uzak, aradığım dosya türünü listelemiş oldum.

Ayrıca dosyalara uzantı eklemek, dosyayı çalıştırabilecek olan programların dosyaları kolay algılayabilmesini de sağlar. Örneğin kullanmakta olduğunuz editör destekliyorsa, bash programlamaya özel renklendirme ve programlamayı kolaylaştıran bir takım araçlar “sh” uzantısı sayesinde bu program üzerinde aktif olur.

Basit bir örnek olması açısından sonu “sh” ile biten ve bitmeyen iki dosyayı editör üzerinde açarak karşılaştırma yapabilirsiniz. Test etmek için nano editörünü kullanabilirsiniz. Bu duruma ek olarak dosya uzantıları, özellikle grafiksel arayüz kullanımında, dosyanın üzerine tıklandığında çalıştırılabilir olan araç ile doğrudan açılması gibi kolaylıklar da sağlar.

Yani kısacası dosyamı, sonunda “.sh” uzantısı olmadan da kaydetsem çalışacaktır. Ancak bu dosya uzantısını ekleyerek kazanacağım olumlu özellikler düşünüldüğünde, eklemeden kaydetmek oldukça mantıksız olacaktır.

Doğru Dosya İsimlendirmesi

Ayrıca dosya isimlerinizde mümkün oldukça Türkçe karakter ve kelimeler arasında boşluk kullanımından kaçınmanızı öneririm. Zira kimi sistemlerde Türkçe karakter ve boşluk karakterinden doğacak sorunlar yüzünden betik dosyanız çalıştırılamayabilir.

Aşağıdaki kullanımlar global isimlendirmeye uygun olmayanlara birkaç örnektir.

betik_dosyasi.sh 
merhaba_dunya.sh
hello_world.sh
test_betigi.sh
betik.sh

Yukarıdaki örneklerde hem Türkçe karakter hem de kelimeler arası boşluk var ve bu tür isimlendirmeler, global yani herkes tarafından kullanılabilir betik dosyaları için son derece yanlış isim tercihlerdir.

Uygun olanlara örnek vermek gerekirse:

betik_dosyasi.sh
merhaba_dunya.sh
hello_world.sh
test_betigi.sh
betik.sh

Betik Dosyalarını Çalıştırmak

Yazmış olduğumuz betik dosyasını çalıştırmanın birden fazla yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en basiti, konsola bash betik_dosyası_adı şeklinde komut vermektir.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ bash selam.sh 
selamlar

Burada yapmış olduğumuz işlem, betik yazarken kullanmış olduğumuz kabuk dilini yani betiğin çalışabileceği ortamı doğrudan belirtmektir.

Ayrıca betik dosyamızı ./betik komutuyla da çalıştırabiliriz. Aslında bu kullanım ilkine oranla daha sık tercih edilen bir yöntemdir. Hatta betik dosyalarını çalıştırmak için doğru olan temel kullanım yöntemimiz budur.

Ancak bu kullanımda diğer kullanımdan farklı olarak, dosyamızın çalıştırma yetkisinin bulunması gerekiyor. Aksi takdirde gördüğünüz gibi dosyamız erişim yetkisi hatası(“Permission denied”) belirterek çalıştırılamıyor.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ./selam.sh
bash: ./selam.sh: Permission denied

Hatta durumu teyit etmek üzere ls -la komutu ile dosyamızın yetkilerini inceleyecek olursak, dosyamızda çalıştırma yetkisinin bulunmadığını görebiliriz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ls -la selam.sh 
-rw-r--r-- 1 taylan taylan 37 Jan 19 04:28 selam.sh

Neticede betik dosyamız şuan sadece okunup/yazılabilir bir metin belgesinden ibaret. Bu sorunu aşmak için dosyamıza chmod komutu ile gereken çalıştırma yetkisini vermemiz gerekiyor.

Ben tüm kullanıcılara çalıştırma yetkisi vermek için konsola chmod +x selam.sh komutunu giriyorum. Normalde elbette bu betik dosyası için yalnızca gerçekten bu betik dosyasını çalıştırması gerekenleri kapsayacak şekilde yetki tanımlanması daha doğru bir yaklaşımdır. Ancak biz şimdilik kafa karıştırmamak adına tüm kullanıcılara çalıştırma yetkisini tanımlayalım.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ chmod +x selam.sh 

İşlemin ardından ls -la komutu ile dosyamızın aldığı yetkiyi teyit edebiliriz.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ls -la selam.sh 
-rwxr-xr-x 1 taylan taylan 37 Jan 19 04:28 selam.sh

Çıktılardan da anlayabileceğimiz gibi dosyamız artık çalıştırılabilir durumda. Hemen dosyamızı çalıştırarak bu durumu kesin olarak teyit edelim.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ./selam.sh 
selamlar

Ve gördüğünüz gibi betik dosyamız aldığı yetki sayesinde sorunsuz şekilde çalışmış oldu. Eğer yetkilendirme işlemini ve işlemde kullanılan komut bütününü anlamadıysanız temel Linux bilginizi tazelemeniz gerekebilir. Zira benim özellikle ayrıntılı olarak anlatmadığım tüm konular temel Linux bilgisi kapsamındaki konulardır. Lütfen eğitimden maksimum verimi alabilmek adına temel Linux bilginiz olduğundan emin olarak eğitime devam edin.

Dosyamızı çalıştırdık ancak, dosyamızı çalıştırmak üzere girmiş olduğumuz komutun çalışma yapısını daha iyi anlamak adına, kullanmış olduğumuz ./ ifadesini de ayrıca açıklamak istiyorum.

Komutumuzda kullandığımız .(nokta) ifadesi, şu anda bulunmakta olduğumuz mevcut dizini temsil ediyor.

Noktadan sonra kullanmış olduğumuz /(slash-taksim) ifadesi ise bulunduğumuz konumdaki betik dosyasına ulaşıp çalıştırmamızı sağlıyor.

Yani /home/taylan/selam.sh konumunda bulunan betiği çalıştırmak için benim konsola ./selamlar.sh şeklinde yazmamla /home/taylan/selam.sh şeklinde yazmam aslında aynı şeyi ifade ediyor. Bu örnekte ben kendi ev dizinim olan /home/taylan dizinindeyken komut girdiğim için nokta ifadesi bu /home/taylan konumunu temsil ediyor.

Kabuğa taksim işareti / ile bir dosyanın tam konumu belirtildiğinde, kabuk bu dosyanın uygun ortamda çalıştırılmasını sağlar. Yani kabuğa tam konumu belirtilmiş ve çalıştırılma yetkisi olan tüm dosyalar kabuğun gözünde “çalıştırılacak dosya” sınıfındadır.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ./selam.sh 
selamlar

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ /home/taylan/selam.sh 
selamlar

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ~/selam.sh 
selamlar

Şu ana kadar her şey harika gitti ve betik dosyamızı iki farklı yoldan nasıl çalıştırabileceğimizi görmüş olduk.

bash betik.sh ile ./betik.sh Arasındaki Fark Nedir ?

Peki ama ilk ele aldığımız yöntemde, bash komutu ile aynı dosyamızı çalıştırma yetkisi bulunmamasına rağmen nasıl çalıştırabilmiştik ?

Yani bash selamlar.sh ile ./selamlar.sh kullanımları arasındaki yetki almayı gerektiren fark neydi ?

Bu durumun nedeni: bash komutuna bir dosyayı argüman olarak verdiğimizde, halihazırda temel işlevlerini kullanmaya yetkili olduğumuz bash yazılımının bu dosyayı doğrudan işlemesini istemiş olmamızdandır. Yani benim komut girmeye yetkili olduğum bash yazılımına elle komutları girmek yerine bunları bir dosya üzerinden doğrudan bash yazılımına aktarmam temelde aynıdır.

Yani tekrar ifade etmek gerekirse;bash komutunu kullandığımızda konsola, “bu bir bash kabuk betiğidir, bu betiği doğrudan bash ortamında çalıştırabilirsin” diyor olmamızdır. Halihazırda bash kabuğunu çalıştırma yetkimiz olduğundan(nitekim şu an ona emir veriyoruz), bu dosya için ekstra çalıştırma yetkisine ihtiyaç duymadan bash üzerinden çalıştırabildik. Kabuğa bash selamlar.sh komutu girdiğimde; mevcut kabuğum bash aracını çalıştırmak istediğimi çekirdeğe bildiriyor, çekirdekte çalıştırma yetkim olduğu için bash aracını “selamlar.sh” argümanı ile çalıştırmama izin veriyor. Argüman olarak “selamlar.sh” dosyasını alan bash aracı en nihayetinde betiği alıp çalıştırıyor.

Öte yandan kabuğa ./betik şeklinde emir verdiğimizde, “al bu dosyayı uygun ortam hangisi ise onda çalıştır” demiş oluyoruz. Kabukta; “madem dosyanın çalıştırılmasını istiyorsun o zaman dosyanın çalıştırılabilirlik durumuna bakayım ona göre çalıştırılmasını sağlayayım” diyor. Eğer dosyanın çalıştırılma yetkisi yoksa dosya içeriği henüz okunmadan “erişim engellendi” hatası ile işlemi iptal ediyor. Dosyanın çalıştırılabilirlik yetkisi varsa hangi ortamda çalıştırılacağını öğrenmek için dosyanın ilk satırı okunuyor. Eğer bizler ilk satırı boş bırakmışsak yani “shebang” tanımını eklemediysek, sistemde varsayılan olarak kullanılan kabuk dili aracılığı ile dosyamız çalıştırılıyor. Şayet ilk satırda başka bir kabuk dili veya çalışma ortamı belirtmişsek de dosyanın bu ortam çalıştırılması sağlanıyor. Hatta bu durumu teyit etmek üzere, dosyamızın başına alakasız bir çalışma ortamı ekleyip, sonucu gözlemleyebiliriz.

Dosyamın başına çalıştırılacak ortam olarak gerçekte var olmayan /usr/bin/deneme şeklinde bir ifade ekleyip kaydediyorum.

#!/usr/bin/deneme

echo "selamlar"

Ve dosyamı ./selamlar.sh şeklinde çalıştırmayı deniyorum.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ ./selam.sh 
bash: ./selam.sh: cannot execute: required file not found

Bu işlemin sonucunda konsol bana “cannot execute: required file not found” şeklinde çıktı basarak, shebang kısmında belirtilen ortamın sistemde mevcut olmadığını belirtmiş oldu.

Aynı dosyayı bash selamlar.sh komutu ile çalıştırdığımda ise, sistem dosyanın shebang kısmında yer alan ortamın ne olduğuna bakmadan doğrudan bash ortamında dosyayı çalıştırıyor.

┌──(taylan㉿linuxdersleri)-[~]
└─$ bash selam.sh 
selamlar

Umarım buradaki örnekler bash betik.sh ile ./betik.sh kullanım farkını net biçimde izah edebilmiştir.

En nihayetinde ilk betik dosyamızı oluşturup sorunsuzca çalıştırmayı başardık. Üstelik anlatım sırasında hangi işlemin neden gerçekleştiğini de sırasıyla öğrenmiş olduk.

ℹ️ Ek Açıklama: Anlatımlar sırasında tıpkı bu bölümde olduğu gibi kullanacağımız yapıları ve bu yapıların tepkilerini anında gözlemeyebilmek için öncelikle konsol üzerinden etkileşimli şekilde ele alıyor olacağız. Zaten anlatımlara devam ettikçe öğrendiğimiz yapıları nasıl betik dosyası içerisinde bir bütün halinde kullanabileceğimizi de öğrenmiş olacağız. Özetle bu eğitim her ne kadar betik oluşturmak üzerine olsa da öğrenme aşamasında genellikle doğrudan sonuçları görebileceğimiz etkileşimli kabuk yani konsol üzerinden ilerliyor olacağız.

⚠️ Yazar Notu: Anlatımlar sonuç odaklı bir yol izlemekten ziyade temeli sağlam oluşturmak üzere ilerlediğinden kimi kısımlardaki anlatımlar belki biraz uzun olarak gözükebilir. Ancak eğitim sürecinde yer alan anlatımların, konuyu iyi bir biçimde kavramanız ve kolay öğrenmeniz için bulunduğunu lütfen unutmayın. Yani tüm gayretimiz "ne" olduğundan ziyade "neden" olduğunu kavrayabilmektir. Bu sayede öğrendiğimiz bilgiler bizim için gerçekten anlamlı ve kalıcı olabilir. Ve çok daha önemlisi merak duygunuzu tetikleyerek daha derinlemesine araştırma yapmanızı sağlayabilir. Eğitmen olarak bana inanmıyorsanız bile sadece güvenin ve eğitim sonunda kararınızı kendiniz verin. Özetle anlatımı yapılan hiç bir konuyu ben özellikle belirtmediğim sürece doğrudan geçmenizi tavsiye etmem.(Ara vermek ya da sıkılıp daha sonrası için bırakmayı kast etmiyorum. Bir daha okumamak üzere doğrudan atlamaktan bahsediyorum.)

📮 Hata, eksik ve öneri bildirimlerinizi buradan iletebilirsiniz.

Önceki

Kabuk Programlamayı Öğrenmek ?

Sonraki

Değişkenler